Определение №179/14.05.2021 по дело №4955/2017


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  6

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 179

  гр. София, 14.05.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети май през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Любка Андонова ч.гр. дело № 4955 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274 ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на „Илиянка Илиева“ ЕООД със седалище в [населено място], подадена чрез процесуалния й представител адв.И. З. от САК против определение № 2509/31.7.2017 г по ч.гр.дело № 3446/17 г на САС, с което е потвърдено определение от 18.4.2017 г по гр.дело № 963/16 г на Софийски градски съд, с което подадената от „Илиянка Илиева“ЕООД [населено място] искова молба е върната на основание чл.129 ал.3 ГПК и производството по делото е прекратено.

  В частната жалба се подържа, че въззивното определение е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон.Иска се отмяната му и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия чрез администриране на исковата молба след определяне на дължимата държавна такса като проста такава по чл.2а от Тарифата за държавните такси.

  Частната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

  От данните по делото се установява следното

  С исковата молба, въз основа на която е образувано гр.дело № 963/2016 г на Софийски градски съд, ищецът „Илиянка Илиева“ ЕООД чрез управителя И. А. И. е предявила срещу Софийски районен съд обективно съединени искове за имуществени вреди в размер на 15 000 лв, изразяващи се в отнета възможност за използване на собствено моторно превозно средство в периода 1.4.2014 г-25.1.2016 г ; иск за имуществени вреди в размер на 15 000 лв, причинени от наложена възбрана върху офис и иск за неимуществени вреди в размер на 5 000 лв, изразяващи се в накърняване на доброто име, честта и достойнството.С разпореждане от 1.2.2016 г съдът е оставил исковата молба без движение с указания до ищеца в седмичен срок да уточни в какво се изразяват имуществените вреди от възбрана на недвижим имот, да индивидуализира имота, да посочи периода от който се претендира законна лихва, да представи доказателства за внесена по сметка на Софийски градски съд държавна такса в размер на 1375, 10 лв, както и 4 % върху цената на исковете за обезщетение за забава, в случай, че такива са предявени.С молба от 29.2.2016 г ищцата е посочила, че следва да бъде ангажирана отговорността на СРС за издаването на изпълнителен лист в нарушение на националното право, нарушение на чл.411 ал.1 ГПК, неспазване на установената от ТР № 4/13 г практика, нарушаване на регламент ЕО 805/2004 г и регламент /ЕО/ № 1605/2002 г.С разпореждане от 18.3.2016 г, съдът отново е оставил исковата молба без движение с указания до ищеца да посочи дали исковата претенция се предявява от търговското дружество „Илиянка Илиева“ ЕООД или от И. И. като физическо лице.С молба от 18.4.2016 г е направено уточнение, че претенцията е заведена от „Илиянка Илиева“ЕООД и е оспорена правилността на разпореждането за внасяне на държавна такса, с твърдения за нарушаване на чл.4 пар.3 от ДЕС.С молба от 19.10.2016 г ищецът е направил изменение на иска като е намалил размера на претенцията си за заплащане на имуществени вреди до 26 000 лв.С ново разпореждане от 3.1.2017 г съдът е указал на ищцата да уточни претенциите си, като й е предоставил повторна възможност за внасяне на държавна такса по делото в размер на 1230 лв.С ново разпореждане ищцата е предупредена за неблагоприятните последици от неизпълнението на указанията.С молба от 20.1.2017 г ищцата е посочила, че претенцията й намира основание в чл.4 пар.3 от ДЕС. Поради което следва да се разгледа по реда на ЗОДОВ, в съответствие с който е внесла държавна такса в размер на 10 за физически лица и 25 лв за търговски дружества.С определение от 18.4.2017 г СГС, след като е констатирал, че указанията за отстраняване на нередовностите не са изпълнени е прекратил производството по делото и е върнал исковата молба на основание чл.129 ал.3 ГПК.Определението на СГС е потвърдено с

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари