Разпореждане №179/27.10.2020 по дело №

  Анотация

  Въпрос


  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 179

  гр. София, 27.10.2020 година

  Евелина Стоянова – председател на първо наказателно отделение във Върховния касационен съд, като проверих материалите по внохд № 302/2020 г. по описа на САС, с вх. № 7928 от 27.10.2020 г. на ВКС,

  УСТАНОВИХ:

  На 3.08.2020 г. съдията от въззивния съд е постановил разпореждане за връщане на касационна жалба, подадена от адв. М. – защитник на подсъдимия М. П. Н., срещу присъда № 8 от 27.05.2020 г. по внохд № 302/2020 г. на САС.

  На 18.08.2020 г. адв. М. е депозирал частна жалба срещу разпореждането за връщане.

  С разпореждане № 173 от 13.10.2020 г. на председателя на първо наказателно отделение на ВКС е указано на въззивния съд да удостовери датата на връчването на адв. М. на препис от съдебния акт, с който е била върната касационната му жалба. Вместо това, на 17.10.2020 г. от защитника на подсъдимия е получено ново съобщение, с което е информиран за връщането на касационната жалба и му е даден 7-дневен срок за обжалване на разпореждането. Най-отдолу на съобщението е посочено с цифри „08.08“ (или 05.08. – не се чете), което означение е неясно за ВКС.

  Една от предпоставките за образуване на частно производство пред ВКС по реда на чл. 351, ал. 6 от НПК е яснота относно датата, на която обжалвалата съдебния акт страна е получила съобщението за изготвянето му. Няма как жалбоподателят да е бил уведомен за връщането на 17.10.2020 г., а същевременно частната жалба да е подадена на 18.08.2020 г.

  При тези констатации продължава да е неясно на какво се основава преценката на съдията от САС (обективирана в резолюцията му от 15.09.2020 г.) за спазването на законоустановения срок за обжалване на разпореждането за връщане на касационната жалба. Ненадлежното изпълнение на задълженията на въззивния съд препятства ВКС да установи срочността на частната жалба, поради което

  РАЗПОРЕЖДАМ:

  Отказвам образуване на производство по внохд № 302/2020 г. по описа на Софийски апелативен съд.

  Делото да се върне на Софийски апелативен съд за изпълнение на указанията.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

  ( ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА )

  ХК


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове