Определение №178/21.04.2021 по дело №627/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 178

  София, 21.04.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на четиринадесети април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Марков

  ЧЛЕНОВЕ: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  при секретаря ……………………………………. и с участието на прокурора……..…..................................…….…, като изслуша докладваното от съдията Емил Марков ч. т. дело № 627 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид:

  Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, във вр. чл. 130 ГПК и се развира едностранно /арг. чл. 130 in fine ГПК/..

  Образувано е по частната касационна жалба (с вх. № 2285 от 15.02.2021 г. по описа на САС) на лице, титулуващо се „лорд академик професор д-р“, подадена чрез приподписалата същата негова съпруга с юридическо образование („лейди проф. д-р М. А. Г.-Добрева“), против определение № 273 на Софийския апелативен съд, ГК, 1-и с-в, от 28.І.2021 г., постановено по ч. гр. д. № 3661/2020 г., с което е била оставена без уважение частна жалба на Д. срещу първоинстанционното определение № 260072/14.ІХ.2020 г. на СГС, ГК, с-в І-20, по гр. дело № 5726/2014 г.: за връщане на искова молба по чл. 625 ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност на „Български пощи“ ЕАД-София /ЕИК / и за прекратяване на производството по това дело.

  Оплакванията на частния касатор са за неправилност /незаконосъобразност/ на атакуваното въззивно определение, като постановено „в нарушение на ГПК“, поради което той претендира отменяването му и постановяване на съдебен акт от настоящата инстанция, с който съдията докладчик от първостепенния съд /този по чл. 613 ТЗ/ да бъдел задължен да го уведоми „за срока за продължаване и той да тече от датата на уведомяването“.

  В изложение по чл. 284, ал. 3 ГПК, означено като „молба касационни основания“ към частната касационна жалба, подателят й Д. обосновава приложно поле на частното касационно обжалване с наличие на допълнителната предпоставка по т. 2 на чл. 280, ал. 1 ГПК, а именно: „нарушение на правото на ЕС – в случая чл. 6 от ЕКПЧ относно справедлив процес и безпристрастен съд“, но без да е бил формулиран какъвто и да е въпрос /бил той материално- или процесуалноправен/, по който САС да са е произнесъл с атакуваното определение и който да е обусловил изхода по конкретното дело.

  Върховният касационен съд на републиката, търговска колегия, първо отделение, намира, че като постъпила в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК, подадена от надлежна страна в частното въззивно производство пред САС и насочена към атакуване на преграждащ по-нататъшното развитие на делото негов съдебен акт, настоящата частна касационна жалба ще следва да се преценява като процесуално допустима.

  Съображенията, че в случая не е налице приложно поле на частното касационно обжалване са следните:

  Съгласно чл. 280, ал. 1, т. 2, предл. 2-ро ГПК, едно от основанията за допустимост на касационния контрол е произнасянето на даден въззивен съд с обжалвания негов акт по материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с актове „на Съда на Европейския съюз“. Последният, който има седалището си в Люксембург, представлява юрисдикция, различна от Европейския съд по правата на човека със седалище в Страсбург, Франция, който разглежда индивидуални жалби от граждани на страните, присъединили се към Европейската конвенция за защитна правата на човека и основните свободи /ЕКЗПЧОС/. Следователно процесуалният закон не урежда в кръга от основанията за селектиране на касационни жалби, произнасянето на въззивен съд по правен въпрос, решен в противоречие с актове на Европейския съд по правата на човека.

  Същевременно, съгласно т. 1 от задължителните за съдилищата в републиката постановки на ТР № 1/19.ІІ.2010 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. дело № 1/09 г., касаторът /в случая частният касатор/ е длъжен да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалвания акт на въззивната инстанция. Върховният касационен съд не е задължен и не може да извежда този релевантен правен въпрос от изложението към частната касационна жалба по чл. 284, ал. 3 ГПК, нито от твърденията на подателя й или от там сочените от него факти и обстоятелства. Непосочването на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване – без да

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари