Определение №177/13.05.2021 по дело №3442/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  - 2 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 177

  гр. София 13.05.2021 година.

  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на 17.02.2021 (седемнадесети февруари две хиляди и двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Борислав Белазелков

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, частно гражданско дело № 3442 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството по делото е по реда чл. 274, ал. 2 във връзка с чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК и е образувано по повод на частна жалба с вх. № 69 207505/14.07.2020 година, подадена от Т. Ж. Ж. срещу определение № 10 027/29.06.2020 година на Софийски градски съд, гражданско отделение, ІІ-В въззивен състав, постановено по гр. д. № 8396/2019 година с което е оставена без уважение подадената от нея молба с вх. № 35 318/25.03.2020 година за изменение на постановеното по делото решение № 1434/21.02.2020 година в частта му за разноските.

  В частната жалба са изложени доводи за това, че обжалваното определение е постановено в нарушение на материалния закон и при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, поради което е и необосновано. Направено е искане обжалваното определение да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което подадената от Т. Ж. Ж. молба по чл. 248 от ГПК с вх. № 35 318/25.03.2020 година за изменение на постановеното по делото решение № 1434/21.02.2020 година в частта му за разноските по реда на чл. 248 от ГПК бъде уважена.

  Висш съдебен съвет [населено място] (ВСС [населено място]) е подал отговор на частната жалба с вх. № 270 468/08.10.2020 година, с който е изразил становище, че частната жалба е неоснователна и като такава трябва да бъде оставена без уважение, а атакуваното с нея определение да бъде потвърдено.

  Т. Ж. Ж. е била уведомен за обжалваното определение на 07.07.2020 година, а частната й жалба е вх. № 69 207505/14.07.2020 година, като е подадена по пощата на 13.07.2020 година. Поради това и с оглед разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ГПК е спазен определения от чл. 275, ал. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване. Частната жалба е подадена от заинтересована страна и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 260 и чл. 261 във връзка с чл. 275, ал. 2 от ГПК. Поради това същата е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, като констатира, че е допуснато касационно обжалване на решение № 1434/21.02.2020 година на Софийски градски съд, гражданско отделение, ІІ-В въззивен състав, постановено по гр. д. № 8396/2019 година, изхода, от което ще предопредели и отговорността на страните за направените в хода на съдебното производство разноски намира, че следва да се произнесе по подадената от Т. Ж. Ж. срещу определение № 10 027/29.06.2020 година на Софийски градски съд, гражданско отделение, ІІ-В въззивен състав, постановено по гр. д. № 8396/2019 година, частна жалба с вх. № 69 207505/14.07.2020 година заедно с решението по съществото на касационната жалба.

  По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Четвърто отделение

  ОПРЕДЕЛИ:

  ПРИСЪЕДИНЯВА производството по настоящето ч. гр. д. № 3442/2020 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о. към производството по гр. д. № 3443/2020 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

  Председател:

  Членове: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари