Определение №176/04.05.2022 по дело №671/2022


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 176

  София, 04.05.2022 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

  Председател: Татяна Върбанова

  Членове: Ирина Петрова

  Анжелина Христова

  като изслуша докладваното от съдията Петрова ч.т.д. № 671 по описа за 2022од. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 274, ал. 2 ГПК, вр. с чл. 396, ал. 2, изр. 3 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на К. К. Б., в качеството й на заинтересована страна - лице, неучаствало в обезпечителното производство, срещу определение № 3774/17.11.2017г. на Апелативен съд София по ч. гр. д. № 5753/2017 г., в частта, с която след отмяна на определение № 6196 от 20.10.2017г. на СГС по т.д.№ 1178/2017г., е допуснато обезпечение на исковете, предявени от „КТБ“АД /н./, чрез лицата, осъществяващи функцията на синдик, срещу ответника Г. П. Х. за солидарното му осъждане да заплати на банката суми, съставляващи обезщетение за причинени имуществени вреди от неизпълнение на конкретно посочени законови и договорни задължения като администратор на банката, чрез налагане на възбрана върху 1/2 идеална част от недвижим имот - самостоятелен обект в сграда, представляващ апартамент № 1, находящ се на първия етаж в жилищен блок № 34, вх. А, построен в [населено място],[жк], [улица], целия апартамент с площ от 102, 57 кв. м., ведно с прилежащото му мазе № 28.

  Частната жалбоподателка иска отмяна на допуснатото обезпечение като твърди, че тя е едноличен собственик на възбранения имот, за което представя доказателства.

  В писмен отговор „КТБ“АД/н/ чрез синдиците счита, че жалбата е просрочена. Възразява, че жалбоподателката не е страна в основното производство, няма право да обжалва актовете на съда, а и представените по делото доказателства не обосновават извод, че процесният имот е лична собственост на третото лице. Изложени са и съображения, че дори жалбоподателката да е собственик на възбранения имот, вписването на възбраната няма да засегне правната й сфера, тъй като ако ответникът не е собственик на възбранения имот,извършените от него разпоредителни сделки ще бъдат непротивопоставими на действителния собственик.

  За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:

  Въззивната инстанция е изложила подробни съображения за наличието на всички предпоставки за допускане на обезпечението и за адекватност на поисканата обезпечителна мярка. Счетено е, че исковете са допустими и по делото са представени достатъчно доказателства, въз основа ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари