Определение №176/21.04.2021 по дело №687/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 176

  гр.София, 21.04.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на петнадесети април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 687 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК.

  Подадена е частна жалба от К. К. Б. против определение № 520/23.12.2020 г. по ч.т.д. № 1427/2020г. на ВКС, II т.о., с което е оставена без разглеждане частната касационна жалба на частния жалбоподател против определение №3853/23.11.2017г. по ч.гр.д. № 5941/2017г. на САС в частта, с което отменено определение № 6347/27.10.2017г. по т.д. № 1116/2017г. на СГС в частта по молбата за допускане на обезпечение по иска на синдиците на „КТБ“АД /н/ с правно осн. чл.57, ал.3 ЗБН срещу Г. П. Х. чрез налагане на възбрана върху недвижим имот – апартамент №1, на 1 етаж в жилищен блок № 34, вх.А, построен в [населено място], кв.И. В., [улица] площ на апартамента от 102,57 кв.м., ведно с прилежащо мазе № 28 и вместо него е постановено друго за уважаване на молбата по чл.389 ГПК.

  В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение. Поддържа се становище, че частната жалбоподателка е трето за исковото и обезпечителното производство лице, което се явява собственик на възбранения недвижим имот, поради което на нея не се връчва съобщение за постановеното определение по чл.396, ал.2 ГПК от въззивния съд, нито й се съобщава за наложената обезпечителна мярка възбрана от посочените в чл.396, ал.1 ГПК лица. Ето защо по обективни причини тя не може да представи доказателства за датата, на която й е било връчено съобщение по чл.400, ал.2, изр.2 ГПК. Твърди се отрицателен факт – на третото лице никога не е връчвано уведомление за наложената възбрана, поради това, ако молителят по обезпечителното производство твърди друго, следва той да докаже твърдението си. Иска се отмяна на обжалваното определение и върщане на делото за разглеждане по същество на частната касационна жалба.

  В писмени си отговор синдиците на „КТБ“АД /н/ оспорват основателността на частната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като съобрази данните по делото и доводите на страната, приема следното:

  Частната жалба е подадена в срока по чл.275, ал.1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

  Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

  С частично обжалваното по реда на чл.396, ал.2 ГПК по ч.т.д. № 1427/2020г. на ВКС, II т.о. определение № 3853/23.11.2017г. по ч.гр.д. № 5941/2017г. на САС е било отменено определение № 6347/27.10.2017г. по т.д. № 1116/2017г. на СГС в частта по молбата за допускане на обезпечение по иска на синдиците на „КТБ“АД /н/ с правно осн. чл.57, ал.3 ЗБН срещу Г. П. Х. чрез налагане на възбрана върху недвижим имот – апартамент №1, на 1 етаж в жилищен блок № 34, вх.А, построен в [населено място], кв.И. В., [улица] площ на апартамента от 102,57 кв.м., ведно с прилежащо мазе № 28 и вместо него е постановено друго за уважаване на молбата по чл.389 ГПК.

  В подадената частна касационна жалба пред ВКС К. Б. излага твърдения, че към датата на постановяване на въззивното определение тя се явява изключителен собственик на възбранения имот. В това си качество, поради ограничаване на имуществената й сфера, има право да иска отмяна на допуснатото обезпечение.

  С две последователни разпореждания от 16.09.2020г. и от 11.11.2020г. съдията-докладчик е оставил без движение частната касационна жалба и е указал на частната касаторка, че следва да уточни датата на узнаване на наложената обезпечителна мярка и евентуално да представи доказателства за това. Съобщенията с указанията са били редовно връчени на пълномощника на страната. В уточнителните молби се поддържа твърдение, че тя е узнала за наложената върху собствения й имот обезпечителна мярка на 09.07.2020г. след случайна справка в имотната партида на бившия й съпруг Г. Х.. Освен това счита, че в качествотото й на трето за исковото и обезпечителното производство лице не е уведомявана за наложената възбрана, поради което и за нея срок никога не започва да тече.

  В обжалваното определение на ВКС е застъпено становище, че и за третото

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари