*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 176

  гр. София, 05.04.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 30 март през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело №349 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 пр.1 във вр. с ал.1ГПК.

  Образувано е по частна жалба на пълномощника на „ЕВН България Електроснабдяване“ЕАД-Пловдив срещу определение №260015 от 13.01.2021 по в.т. дело №21/2021 г. на Пловдивски апелативен съд, с което е спряно производството по въззивна жалба срещу решение по т.д. №939/2019 на ПОС с-в, поради наличие на висящ съдебен спор по адм.д. №3661/2019 г. по описа на АСГГ,71 с-в по преюдициално правоотношение – чл.229 ал.1, т.4 от ГПК. В частната жалба се навеждат оплаквания за незаконосъобразност, доколкото не са налице основанията за спиране в посочената процесуална разпоредба.

  Ответникът „Сънмекс“ЕООД – [населено място] изразява писмено становище за неоснователността на частната жалба.

  От страна на „НЕК“АД-трето лице помагач на страната на „ЕВН България Електроснабдяване“ЕАД е постъпило писмено становище за основателност на КЖ.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:

  Частната жалба е подадена от легитимирана страна в законния едноседмичен срок, и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

  С обжалваното определение от страна на въззивния съд е спряно производството, поради наличие на висящ съдебен спор по преюдициално правоотношение – чл.229 ал.1, т.4 от ГПК. Спорът е по искова претенция за заплащане на сумата от 46 344,66 лева -разлика между дължимата преференциална цена от 567,41 лева/Квтч без ДДС и реално платената такава за произведено и продадено количество ел.енергия от ФЕЦ“Сънмекс-12-Дуванли“ в периода м.ноември 2016 г. -м.септември 2019 г. по договор №981/30.01.2013 г., с предмет изкупуване на ел.енергия от възобновяеми източници, ведно със законните последици и 7 675,01 лева-мораторна лихва. Ето защо, според съда, един от основните спорни въпроси се свежда до това, дали за периода по ИМ се е дължало изкупуване на цялото количество произведена от фотоволтаичната централа ел.енергия по преференциални цени или само на количествата до нетното специфично производство/НСП/, както се твърди от ответника. Последният се основава на Решение №СП-2 от 06.03.2019 г. на КЕВР, с което, считано от 31.07.2015г. се определя отново нетно специфично производство /НСП/ за обекти за производство на електрическа енергия, като това на ищеца, което решение се обжалва, включително и от „Сънмекс“ ЕООД, пред АССГ по адм.дело №3661/19.

  Настоящият състав на ВКС,Второ,т.о. намира за установено следното:

  При извършване на преценката за преюдициалност между двете дела, по исковото и административното производства, съставът на ПАС правилно е приел, че е налице обусловеност на изхода по спора по иска за заплащане на сумата от 46 344,66 лева -разлика между дължимата преференциална цена от 567,41 лева/Квтч без ДДС и реално платената такава за произведено и продадено количество ел.енергия от ФЕЦ“Сънмекс-12-Дуванли“ в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари