Решение №176/20.12.2018 по дело №5111/2017


Класификация


Анотация

Въпроси

1. С какви доказателства се установява правосубектността и валидно учреденото процесуално представителство на поместна православна църква?

2. Обявяването на иконостаса на един храм за паметник на културата с национално значение придава ли това качество и на самия храм и възниква ли на това основание публична държавна собственост върху храма?

3. Кой е пасивно легитимиран да отговаря по иск с правно основание чл.108 ЗС за имот, за който е съставен акт за държавна собственост – министерството, на което имотът е предоставен от държавата за управление или юридическото лице на негова бюджетна издръжка, на което министерството е предоставило имота за управление?

Отговори
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател:
МАРГАРИТА СОКОЛОВА

Членове:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 5111 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

История на спора

Производството е по чл.290 ГПК. Образувано е по касационни жалби на българската държава, представлявана от МРРБ, чрез областния управител на област Б.; Министерство на културата и Н. Света Митрополия срещу решение № 2507 от 05.05.2017 г. по в. гр. д. № 813/2016 г. на Благоевградския окръжен съд.

Българската държава счита въззивното решение за процесуално недопустимо, тъй като е постановено по иск на неправосубектна страна – главно встъпилото лице църква „Св. Св. Т. Т. и Т. С.“. Освен това въззивното решение е постановено в нарушение на съществени съдопроизводствени правила и на материалния закон. Съдът уважил иска на главно встъпилото лице на непредявено основание - § 5 от ПЗР на Закона за вероизповеданията и при неуточнен в законния срок период на давностното владение, осъществено преди възникване на това основание; при неправилно установена фактическа обстановка относно периода на владение на спорния храм и по въпросите, от значение за правосубектността на главно встъпилото лице; при неотчитане на нормативната уредба, която придава на спорния имот характер на публична държавна собственост.

Министерство на културата счита, че процесният храм е придобил статут на паметник на културата с национално значение още през 1977 г. и затова той е публична държавна собственост, което изключва възможността да бъде собственост на Българската православна църква. Съдът не се произнесъл и по евентуалното възражение на българската държава, че е владяла имота и го е придобила по давност. Необоснован бил и изводът, че главно встъпилото лице църква „Св. Св. Т. Т. и Т. С.“ е владяло спорния имот и го е придобило по давност.

Н. Света Митрополия поддържа, че след като искът по чл.108 ЗС на главно встъпилото лице църква „Св. Св. Т. Т. и Т. С.“ не е уважен в осъдителната му част, не е отпаднал нейният правен интерес от този иск. Счита, че пасивно легитимирано по иска за ревандикация е Министерство на културата, което владее имота чрез Националния исторически музей /Н./.

Църква „Св. Св. Т. Т. и Т. С.“ и Н. исторически музей не вземат становище по жалбите.

Касационни въпроси

С определение № 314 от 12.06.2018 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение поради възникнало съмнение за неговата частична недопустимост и свързания с това въпрос: 1. С какви доказателства се установява правосубектността и валидно учреденото процесуално представителство на поместна православна църква, както и на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК по въпросите: 2. Обявяването на иконостаса на един храм за паметник на културата с национално значение придава ли това качество и на самия храм и възниква ли на това основание публична държавна собственост върху храма и 3. Кой е пасивно легитимиран да отговаря по иск с правно основание чл.108 ЗС за имот, за който е съставен акт за държавна собственост - министерството, на което имотът е предоставен от държавата за управление или юридическото лице на негова бюджетна

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари