Определение №174/21.04.2021 по дело №1216/2021

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 174

  София, 21.04.2021 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 1216 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№267943/22.01.2021г., подадена от С. Г. З. от [населено място], чрез процесуалния му представител адв.Д. Г. от САК, срещу решение №261431, постановено на 26.11.2020г. от Софийски градски съд, ГО, II-Г въззивен състав по в.гр.д.№16269/2019г., потвърждаващо решението на първоинстанционния съд, с което е допуснато извършването на съдебна делба между Е. Г. И. и С. Г. З. на югоизточната обособена част от сградата, построена в дворно място, цялото с площ от 760 кв.м., съставляващо парцел ........ от кв.... по плана на [населено място], местност „К. село – С.“, със застроена площ на обособената част от 66.55 кв.м., състояща се от работилница на първия етаж и три тавански помещения, ведно със съответните прилежащи към нея 1/2 ид.част от дворното място, при дялове: 3/4 ид.части за Е. Г. И. и 1/4 ид.част за С. Г. З..

  В изложението към касационната жалба се поддържа, че са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по реда на чл.280, ал.1, т.1 ГПК.

  Според касатора в обжалваното решение въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС по следните правни въпроси, които са обусловили правните му изводи относно основателността на иска за делба:

  1.С кои действия може да се демонстрира намерението да се завладее съсобствена вещ;

  2.Кога владението е явно и несмущавано спрямо другия съсобственик?

  Според касатора по тези два въпроса въззивният съд се е произнесъл в противоречие с ТР №1 от 2012г., постановено по тълк.д.№1/2012г. на ОСГК на ВКС; решение №151 от 25.11.2016г., постановено по гр.д.№1875/2015г. на ВКС; решение №31 от 27.02.2015г., постановено по гр.д.№5276/2014г. на ВКС. Поддържа, че когато е направил извода, че той не е установил и доказал твърдението си, че е владял явно спрямо ищцата, съдът не е съобразил събраните по делото доказателства и разпитаните свидетели, които според него установяват, че той в качеството си на собственик е упражнявал фактическата власт върху цялата сграда, ремонтирал я е, грижил се е за нея, правил е подобрения и всички действия, необходими за запазването на сградата повече от 20 години, като в този период ответницата по жалба не е била допускана до сградата, нито е проявявала грижа за нея.

  3.Следва ли съдът да съобрази всички събрани по делото доказателства при формиране на вътрешното си убеждение и изготвяне на мотиви в постановеното решение, включително и да обсъди доводите на страните и показанията на свидетелите, както и да изложи мотиви?

  Според касатора по така поставения въпрос въззивният съд е допуснал противоречие с ТР №1/09.12.2013г. по тълк.д.№1/2013г. на ОСГТК на ВКС, т.2. Поддържа, че въззивният съд не е обсъдил събраните по делото доказателства в тяхната цялост, а е разгледал част от доказателствата, без обаче същите да са били съпоставени с останалите приети доказателства; не е изложил мотиви относно това кои факти приема за установени и въз основа на кои конкретни доказателства; не е обсъдил доводите му и не е дал обосновани отговори на поставените въпроси относно поддържането на имота, което касаторът счита за индиция, че свои за себе си целия процесен имот.

  В писмен отговор в срока по чл.287, ал.1 ГПК съделителката Е. Г. И. чрез процесуалния си представител адв.Д. П., изразява становище, че не са налице поддържаните от касатора основания за допускане на касационното обжалване.

  Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима.

  Досежно наличието на предпоставки за допускане на касационно обжалване съображенията са следните:

  Е. Г. И. е предявила срещу С. Г. З. иск за делба на югоизточната обособена част от сграда, построена в УПИ ............, кв..... по плана на [населено място], местност „К. село – С.“, със застроена площ от 66.55 кв.м. и състояща се от работилница на първия етаж и три тавански помещения (по стар нотариален акт), а понастоящем два самостоятелни етажа, всеки един от тях със самостоятелен вход, ведно с

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари