Определение №174/30.06.2020 по дело №3272/2019

  Анотация

  Въпрос


  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 174

  гр.София, 30.06.2020 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на осми юни две хиляди и двадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов

  ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев

  Геновева Николаева

  като изслуша докладваното от съдия Д.ДРАГНЕВ гр.д. № 3272 по описа за 2019 г., приема следното:

  Производството е по реда на чл.248 от ГПК.

  Образувано е по молба на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина-д-р Пресиян Кръстев“ ЕООД за допълване на определението по делото с присъждане на 500 лв. разноски за касационната инстанция.

  „Енеа“ ЕАД/в несъстоятелност/ не взема становище по молбата.

  Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, състав на Трето отделение, като взе предвид становището на молителя, приема следното:

  Молбата за допълване на определението в частта за разноските е подадена в срока по чл.248, ал.1 от ГПК, поради което е допустима. По същество молбата е основателна. В отговора на касационната жалба молителят е поискал присъждане на разноски, а с молба от 9.9.2019 г. е представил списък на разноските. Към списъка е приложен договор за правна помощ, според който молителят е заплатил в брой 500 лв. възнаграждение за процесуално представителство пред касационната инстанция. В определението, с което не е допуснато касационно обжалване, съдът е пропуснал да присъди разноските на молителя. Ето защо това определение следва да бъде допълнено, като касаторът бъде осъден да заплати на молителя сумата 500 лв., представляваща адвокатски хонорар за касационното производство.

  Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДОПЪЛВА определение № 167 от 4.03.2020 г. по гр. д. № 3272 по описа за 2019 г. на ВКС както следва:

  ОСЪЖДА „Енеа“ АД /в несъстоятелност/ да заплати на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина-д-р Пресиян Кръстев“ ЕООД сумата 500/петстотин/ лв. разноски за касационното производство.

  Определението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове