Определение №173/20.04.2021 по дело №4069/2020

  O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 173

  София, 20.04.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на осми март две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретар

  изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

  гр.дело № 4069 /2020 година и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано по касационната жалба вх. № 90605/ 04.09.2020 год. заявена от Л. К. Ц. и Т. И. Ц., и двете от [населено място], чрез адв. Л. К. Ц. САК срещу въззивно Решение № 2770 от 04.05.2020 година по гр.В.д. № 6858/2019 год. на Софийския градски съд, постановено в производство по чл. 34 ЗС във вр. с чл. 344 и сл. ГПК

  С посоченото решение,Софийският градски съд в правомощията на въззивна инстанция по чл. 258 и сл. ГПК е потвърдил Решение № 39713 от 30.07.2018 по гр.д.№ 33533/2016 година на Софийския РС, 67 състав, с което е по реда на чл. 344, ал.1 ГПК във вр. с чл. 69 ЗН е допуснато да се извърши съдебна делба на следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***** с предназначение на самостоятелния обект търговска дейност (магазин), находящ се в [населено място], ул. „М. к.„ № 14, партер, със застроена площ от 73,16 кв.м. при описаните съседи, УПИ **, в кв. 114 по плана на [населено място] м.“Л.- II ч. “ между съделителите Ц. К. И., Р. К. И., Т. И. Ц. и Л. К. Ц. при равни права- по 1/4 идеална част за всеки един от тях.

  За да допусне делбата при посочените права, решаващият съд е приел, че е налице съсобственост, възникнала след смъртта на К. Ц. И. (поч. 2006 год.) между наследници по закон – преживяла съпруга Т. Ц. и деца, съответно от предходен брак - ищците Ц. и Р. И. и от прекратения със смъртта брак- ответника Л. Ц., по отношение на имущество - процесния магазин, лично имущество на наследодателя, придобито в качеството му на едноличен търговец. Релевираното възражения от страна на ответника Л. Ц. за липса на съсобственост поради придобиването на същия от нея на основание придобивна давност, започнала да тече с предаване на владението от страна на баща и от 2003 насам, до предявяване на иска за съдебна делба, не е прието от решаващия съд.

  С касационната жалба се поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради нарушението на материалния закон и на съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано, основания за отмяна по смисъла на чл. 281, т.3 ГПК.

  Основно доводите за незаконосъобразност на обжалваното въззивно решение се свързват с непълен и точен анализа на гласните доказателства по делото касателно релевираното възражения за придобиване на процесния недвижим имот на основание давностно владение от страна на съделителя Л. Ц. за времето 01.01.2003 година, когато има предаване на владение от страна на бащата К. И., както и относно последиците на съществуващата уговорка този имот (магазина) да остане за втората му съпруга и дъщерята от втория брак, което правно основание, без да се позовават на наследяването като придобивно основание.

  Искането за допускане на касационно обжалване се поддържа по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по въпросите:

  1./за задължението на съда да обсъди всички относими към спора доказателства, доводи и възражения на страните, съгласно изискванията на чл. 236, ал.2 ГПК, тъй като съдебният акт следва да е мотивиран и обоснован, с довод, че е произнесен в противоречие на практиката на ВКС- Решение № 20 от 23.07.2018 г. по гр.д. № 1377/2017 г. на ВКС, II г.о., Решение № 7 от 08.02.2012 г. по гр.д. № 510/2011 г. на ВКС, II г.о., Решение № 374 от 22.11.2010 г. по гр.д. № 219/2010 г. на ВКС, II г.о., Определение № 502 от 30.07.2020 г. по гр.д. № 2499/2019 г. на ВКС, ТК II отд.,

  2./за значението на предварителната уговорка (доколкото такава е безусловно установена от доказателствата по делото) с наследодателя за предаване владението по отношение на намерението, с което е установена фактическата власт върху имота и приложимостта на презумпцията на чл. 69 ЗС, касателно релевираното правоизключващо възражение за придобиване на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари