Определение №173/21.04.2021 по дело №1159/2021

  2

  определение по.гр.д.№ 1159 от 2021 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 173

  София, 21.04.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

  като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 1159 по описа за 2021 г. приема следното:

  Производството е по реда на чл.288 във връзка с чл.280 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на особения представител на Ф. М. Хаджа-С. срещу въззивно решение № 756 от 14.04.2020 г. по в.гр.д.№ 3338 от 2019 г. на Софийския апелативен съд, Гражданска колегия, 1 състав, с което е потвърдено решение № 2728 от 15.04.2019 г. по гр.д.№ 5260 от 2016 г. на Софийския градски съд, I гражданско отделение, 9 състав за уважаване на предявения от А. Т. Г. срещу Ф. М. Хаджа-С. иск с правно основание чл.108 ЗС за следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор .......... по кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в [населено място], [улица], с площ от 331 кв.м., ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда и ателие с идентификатор ................ и площ от 94 кв.м.

  В касационната жалба са изложени твърдения за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.3 ГПК.

  Като основание за допускане на касационното обжалване е посочен чл.280, ал.2, предл.3 ГПК- очевидна неправилност на решението.

  Ответникът по касационната жалба и ищец по иска А. Т. Г. не взема становище по нея.

  Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, състав на първо отделение по наличието на основания за допускане на касационното обжалване приема следното: Касационната жалба е допустима: подадена е от легитимирано лице /ответник по делото/, в срока по чл.283 ГПК и срещу решение на въззивен съд по иск за собственост на недвижим имот, което съгласно чл.280, ал.3, т.1 ГПК подлежи на касационно обжалване при условията на чл.280, ал.1 и 2 ГПК, независимо от цената на иска.

  За да постанови решението си за потвърждаване решението на първоинстанционния съд за уважаване на предявения от А. Т. Г. срещу Ф. М. Хаджа-С. ревандикационен иск, въззивният съд е приел, че между страните не се спори и от представения по делото нотариален акт № ..... от 15.10.2015 г. безспорно се установява, че процесният имот е собственост на ищеца А. Т. Г.- придобит от М. Н. П. по силата на договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане и със запазване правото на М. П. да ползва имота до смъртта си. Не било спорно между страните и че от 2008 г. имотът се ползвал от ответника Ф. М. Хаджа-С., който бил допуснат в него от М. П. и го ползвал безвъзмездно. Спорно е било дали ответникът има основание за това ползване и към настоящия момент. Съдът е приел, че след смъртта на М. П. /починала на 19.02.2019 г./ ответникът няма такова основание, тъй като съгласно чл.249, ал.2 ЗЗД сключеният между него и М. П. неформален договор за заем за послужване е бил прекратен с едностранното поискване от страна на собственика на имота, което в случая е направено в съдебно заседание от 21.02.2019 г.

  Така постановеното решение не е очевидно неправилно, както твърди особеният представител на касатора. За да е налице очевидна неправилност на решението, като предпоставка за допускане до касационен контрол по чл.280, ал.2, предл.3 ГПК, е необходимо неправилността на решението да е дотолкова съществена, че да може да бъде констатирана от съда само при прочита на решението, без да е необходимо запознаване с и анализ на доказателствата по делото. Очевидната неправилност е квалифицирана форма на неправилност, която предполага наличието на видимо тежко нарушение на закона- материален или процесуален, или явна необоснованост. В случая обжалваното решение не е очевидно неправилно: То не е постановено нито в явно нарушение на материалния или процесуалния закони /такова нарушение, което да е довело до приложение на законите в техния обратен, противоположен смисъл/, нито извън тези закони /въз основа на несъществуваща или несъмнено отменена правна норма/, нито

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари