*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  1

  12

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 172

  София, 18.04.2022 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети януари две хиляди двадесет и втора година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове:БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.дело № 2953 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 и сл. ГПК.

  Подадени са касационни жалби от „Алфа 04“ ЕООД, чрез процесуалния представител адвокат С. С., както следва:

  а/. касационна жалба вх. № 262160/29. 04. 2021 г., срещу решение № 260039 от 10. 03. 2021 г. по в. гр. д. № 347/2019 г. на АС – Варна, с което след отмяна на решение № 397 от 20. 03. 2017 г., поправено с решение № 1049 от 04. 09. 2019 г., и двете постановени по гр. д. № 702/2016 г. на ОС – Варна, е отхвърлен предявеният от „Алфа 04“ ЕООД против „Ел Ка Ве Транс“ ЕООД иск с правно основание чл. 108 ЗС, за установяване на собствеността и предаване на владението върху недвижим имот, находящ се в [населено място], ПЗ „Метро“, с площ от 4003 кв.м., нанесен като поземлен имот с идентификатор ....по кадастралната карта на [населено място], основан на придобивна давност в хипотезата на чл. 79, ал. 1 ЗС;

  б/. касационна жалба вх. № 262992/2. 08. 2021 г. срещу решение (наименувано „определение“) № 260162/21. 06. 2021 г. по същото дело, постановено по реда на чл. 247 ГПК, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на въззивното решение, като след израза: „чл. 79, ал. 1 от ЗС“ се добави и изразът: „чл. 79, ал. 2 ЗС“.

  Поддържа се неправилност на въззивното решение, поради постановяването му при допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в необсъждане на доводите на касатора в отговора на въззивната жалба, както и в съдържащи се противоречиви изводи в мотивите към решението. Сочи се и допуснато нарушение на материалния закон – чл. чл.646, ал. 2, т. 4 ТЗ (стара редакция), чл. 648 и чл. 614 ТЗ, чл. 70, чл. 79 и чл. 108 ЗС. Сочат се основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК за допускането му до касационно обжалване по поставени материалноправни и процесуалноправни въпроси.

  Твърди се недопустимост на решението по чл. 247 ГПК, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари