Разпореждане №172/04.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 172

  гр. София, 04.10.2021 година

  ЛАДА ПАУНОВА – председател на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, като проверих постъпилата касационна жалба от адв. В. – защитник на подсъдимия Д. П., срещу присъда от 30.03.2021 г. по в.н.о.х.д. № 491/2020 г. на Окръжен съд - Кюстендил, с вх. № 606284 на ВКС от 30.09.2021 г.,

  УСТАНОВИХ:

  В депозираната касационна жалба не е посочено в коя част се обжалва присъдата, не са изложени данни в подкрепа на заявените касационни основания, както и какво искане се прави, поради което тя се явява несъответна на изискванията на чл. 351, ал.1 от НПК. Поради това, съдия от въззивния съд с резолюция от 16.09.2021 г. е указал на жалбоподателя да приведе жалбата в съответствие с визираната разпоредба. В срок адв. В. е депозирал допълнение, но при неизпълнение на дадените му указания, тъй като в подадения процесуален документ не се съдържа заявяване на претендираните касационни основания и съображения и аргументи, които да ги подкрепят. Не може да бъде установена и изричната воля на подсъдимия дали атакува присъдата в цялост или частично, тъй като съществува противоречие в отправеното искане. Твърди се, че за едно от двете обвинения подсъдимият не е осъществил състав на престъпление /по чл. 325, ал. 2 от НК/, но моли за отмяна на присъдата и оправдаване, алтернативно връщане на делото за ново разглеждане.

  В сезиращия съда документ е отбелязано, че тъй като делото веднъж е било върнато от ВКС за допуснати нарушения на процесуалните правила, жалбоподателят преповтаря касационната си жалба. Обстоятелството, че делото е било върнато от ВКС в предходно касационно производство не отменя изискването за мотивираност на касационната жалба, съобразно чл. 351, ал. 1 от НПК. Изискването на визираната норма е предвидено с оглед възможността на ВКС да извърши касационен контрол на въззивния съдебен акт единствено в пределите, предоставени му от закона и изрично посочени в чл. 347 от НПК, както и в контекста на съдържащите се в жалбата оплаквания. Съобразно установените в процесуалния регламент предели на касационната проверка правомощията на съда са ограничени само до атакуваната част на съдебния акт и по отношение на обжалвалите лица, като съдът се произнася по изрично наведени доводи, които трябва да са конкретизирани и надлежно мотивирани, за разлика от въззивната инстанция, която съгласно чл. 314 от НПК е задължена да проверява изцяло правилността на невлязлата в сила присъда, независимо от основанията, посочени от страните.

  Съдията от въззивния съд не е осъществил надлежно задължителната предварителна дейност по проверка за допустимост и редовност, чрез която се установява възможността сезиращия процесуален документ да предизвика касационен контрол. Той е бил длъжен да проконтролира изпълнението на дадените от него указания, но не го е сторил. Поради това, делото следва да ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари