Решение №171/12.05.2021 по дело №737/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 171

  гр. София, 12.05.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и двадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ТОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ТРОЯНОВ

  ПЕТЯ КОЛЕВА

  при секретаря Галина Иванова и в присъствието на прокурора Ивайло Симов като изслуша докладваното от съдия Колева КНД № 737/20 г. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Касационното производство е по реда на чл. 346, т. 1 от НПК.

  Образувано е по касационен протест на прокурор от Софийска апелативна прокуратура срещу решение от 20.07.2020 г. на Софийски апелативен съд, постановено по ВНОХД № 1071/2019 г., с което въззивната инстанция е изменила присъда № 12 от 24.04.2018 г. на Окръжен съд - Враца по НОХД № 416/2018 г. като е преквалифицирала извършеното от подсъдимия П. Т. Т. престъпление по п. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 от продължаваната престъпна дейност от такова по чл. 255, ал. 3 вр. чл. 255, ал. 1, т. 2, т. 6, пр. 1 и пр. 2, алт. 1, хип. 2 и 3 и т. 7 вр. чл. 26, ал. 1 НК в престъпление по чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК и е оправдала подсъдимия по обвинението за извършено престъпление по п. 4 от обвинителния акт за това, че на 13.11.2007 г. е избегнал установяване и плащане на данъчни задължения по ЗДДС в размер на 12100 лв. като посредством извършителството на Р. Ц. Д. потвърдил неистина в подадена пред ТД на НАП офис – Враца справка – декларация вх. № ***/13.11.2007 г. като декларирал разходи по данъчна фактура № **/08.10.2007 г., издадена от „Т.“ Е. – [населено място] на стойност 35640 лв. с ДДС, отразяваща фиктивна доставка на материали с право на данъчен кредит и разходи по данъчна фактура № **/19.10.2007 г., издадена на името на „Т.“ Е. – [населено място] на стойност 36960 лв. с ДДС, отразяваща фиктивна доставка на материали с право на данъчен кредит, използвайки при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите документи с невярно съдържание – данъчна фактура № **/08.10.2007 г. и дневник за покупките за данъчен период 01.10.2007 г. – 31.10.2007 г. и така приспаднал не следващ се данъчен кредит в размер на 12100 лв. Оправдала го и по обвиненията за извършени престъпления по п. 10 и п. 11 от обвинителния акт за това на 28.03.2008 г., респективно на 28.03.2009 г. е избегнал установяване и плащане на данъчни задължения по ЗКПО в размер на 62105,96 лв. и 15798,60 лв. като в годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за финансовата 2007 г. и 2008 г. с приложение 2, подадена пред ТД на НАП – Враца, потвърдил неистина относно сумата за деклариран облагаем доход, който следва да бъде увеличен и дължим данък като декларирал разходи по суми от неистински документи – данъчни фактури, установяващи неосъществени сделки както следва: фактура № **/20.06.2007 г., фактура № **/15.08.2007 г., фактура № **/24.08.2007 г., фактура № */12.09.2007 г. и фактура № **/20.09.2007 г. всички издадени от името на „Д.“ О., както и фактура № ***/14.11.2007 г., фактура № ***/2.11.2007 г., издадени от името на ЕТ „Д. – С. П.“, фактура с № **/08.10.2007 г. и фактура № **/19.10.2007 г., издадени от „Т.“ О.; фактура № ***/22.08.2008 г., фактура № ***/10.03.2008 г., фактура № ***/21.03.2008 г.; фактура № ***/21.03.2008 г. и фактура № ***/02.06.2008 г., издадени от името на ЕТ „Д. – С. П.“.

  На основание чл. 81, ал. 3 вр. чл. 80, ал. 1, т. 4 от НК е приложена давността и подс. П. Т. Т. не е наказан за извършено престъпление по чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК.

  Отменила е присъдата в гражданско осъдителната част, с която е уважен частично гражданския иск срещу подсъдимия за сумата от 137167,73 лв., както и законната лихва считано от 28.03.2009 г. като е отхвърлил предявения иск. Отменила е присъдата и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари