Определение №171/19.04.2021 по дело №575/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 171

  гр. София, 19.04.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на седми април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ

  Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 575 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба вх. № 20203389/16.11.2020 г., подадена от С. Т. К., чрез адвокат Н. М., срещу решение № 20313 от 12.10.2020 г. по гр. д. № 187/2020 г. на Окръжен съд – Смолян, с което е отменено решение № 36 от 19.02.2020 г. по гр. д. № 462/2018 г. на Девинския районен съд в частта, с която е постановено изнасяне на публична продан на следните недвижими имоти, допуснати до делба: имот с пл. № *, с площ от 1 300 кв. м, който участва в УПИ *, * и *, в кв. 8 по плана на [населено място], утвърден със заповед № 156/17.11.1970 г., при граници и съседи: изток - улица, запад - улица, север - имот № *, юг – улица, ведно с построената в имота жилищна сграда на два етажа, със застроена площ от 71 кв. м, попадаща в УПИ-*, кв. 8 по плана на [населено място], утвърден със заповед № 156/17.11.1970 г., при квоти: 72/96 ид. ч. за С. Т. К., по 3/96 ид. ч. поотделно за Б. Б. А., А. Б. А., С. Б. А. и Г. Б. У., по 4/96 ид. ч. поотделно за Х. С. А., С. С. А. и Й. С. Г., като вместо това е постановил друго, с което е: поставил в дял на С. С. А. следния недвижим имот: УПИ IV-* в кв. 8 по ЗРП на [населено място], общ. Д., с площ от 369 кв. м, ведно с построената в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 71 кв. м, на обща стойност 20 227 лв.; поставил в дял на С. Т. К. следните недвижими имоти: УПИ * с площ от 791 кв. м и УПИ * с площ от 342 кв. м, в кв. 8 по ЗРП на [населено място], общ. Д., на обща стойност 4 532 лв.; осъдил С. С. А. да заплати за уравнения на дяловете следните суми: на С. Т. К. - 14 037.25 лв., на Б. Б. А. – 773.72 лв., на А. Б. А. – 773.72 лв., на С. Б. А. – 773.72 лв., на Г. Б. У. – 773.72 лв., на Х. С. А. - 1 031.62 лв., на Й. С. Г. - 1 031.62 лв., ведно със законната лихва върху посочените суми, считано от влизане на решението в сила.

  Въззивният съд е изложил в решението си, че с решение № 149 от 30.05.2019 г. по гр. д. № 462/2018 г. Девинският районен съд е допуснал делба между С. Т. К., Б. Б. А., А. Б. А., С. Б. А., Г. Б. У., Х. С. А., С. С. А. и Й. С. Г. на следните недвижими имоти: имот с пл. № *, с площ от 1 300 кв. м, който участва в УПИ *, * и *, в кв. 8 по плана на [населено място], ведно с построената в имота жилищна сграда на два етажа, със застроена площ от 71 кв. м, попадаща в УПИ *, при квоти: 72/96 ид. ч. за С. Т. К., по 3/96 ид. ч. поотделно за Б. Б. А., А. Б. А., С. Б. А. и Г. Б. У., по 4/96 ид. ч. поотделно за Х. С. А., С. С. А. и Й. С. Г., като искът за делба е отхвърлен по отношение на стопанска сграда със застроена площ от 25 кв. м, находяща се в имот с пл. № *. Визирал е, че по делото е изискано становище относно поделяемостта на допуснатите до делба имоти от главния архитект на Община - Девин, който е посочил, че имот пл. № * е поделяем, тъй като и към настоящия момент е разделен на три самостоятелно обособени УПИ; при искане за разделяне на имот пл. № * на повече от три самостоятелни УПИ или разделяне с различни

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари