Определение №170/19.04.2021 по дело №849/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 170

  гр. София, 19.04.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на седми април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ

  Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 849 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба вх. № 8374/29.12.2020 г., подадена от М. А. Х. срещу решение № 332 от 29.10.2020 г. по гр. д. № 538/2020 г. на Окръжен съд – Русе, с което е потвърдено решение № 856 от 3.07.2020 г. по гр. д. № 1433/2019 г. на Русенския районен съд. С първоинстанционното решение е признато за установено по отношение на М. А. Х., че С. П. С. е собственик на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор *** по плана на [населено място], с площ от 896 кв. м, местност „Н.“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), пета категория на земята при неполивни условия, с номер по предходен план: 237, при съседи за целия имот: ***, ***, *** и ***, и М. А. Х. е осъдена да предаде на С. П. С. държането на описания имот.

  Въззивният съд е посочил, че производството по делото е образувано по предявен от С. П. С. срещу М. А. Х. иск с правно основание чл. 108 ЗС, съединен с искане по чл. 537, ал. 2 ГПК. Приел е, че от представения нотариален акт № 50, том IV, рег. № 9142, нот. д. № 558/2.08.2004 г. се установява, че процесният недвижим имот бил закупен от С. С. на 2.08.2004 г. След изработването на кадастралната карта на [населено място] за имота бил отреден идентификатор ***, видно от скица № 307/29.02.2008 г. Скицата била издадена с оглед предприети действия от ищцата по промяна предназначението на имота и застрояването му, за което й било издадено разрешение за строеж № 641/4.07.2008 г. на склад, магазин за промишлени стоки (авточасти), офис, автодиагностичен пункт и ремонт на ел. системи на автомобили.

  Съгласно представените доказателства С. С. била член-кооператор в кооперация „Светлина 2006“, гр. Русе, като от последната й било дадено съгласие да се включи в процесния имот към съществуващата кооперация за вода и да ползва ел. енергия от същата. Служебната бележка била подписана от председателя на кооперацията - М. Х..

  На 10.12.2018 г. М. Х. се снабдила с констативен нотариален акт № 78, том V, рег. № 15217, нот. д. № 728/10.12.2018 г., по силата на който била призната за собственик по давностно владение на имот с идентификатор ***.

  Въззивният съд е обсъдил събраните гласни доказателства по делото, както следва:

  Свидетелят Н. С. - съпруг на С. С., твърди, че след закупуването на имота през 2004 г. решил да направи в него автосервиз, но впоследствие се отказал от този си проект, въпреки че се снабдил с разрешение за строеж. При закупуването на имота през 2004 г., в него имало около 10 плодни дръвчета, имотът бил ограден с мрежа с бетонни колове. Оградата не била много стабилна. Събирали плодове, веднъж и кайсии за ракия. През цялото време плодните дръвчета били там, като в годините наемал хора да почистват имота от драки и отпадъци. В него нямало ток и вода; влизало се през портичка, която била откъм черния път, в пресечка, не откъм главния. Отпред имало купчина с пръст и драки, но това било така до 2019 г., когато установил, че целият имот е изринат с фадрома, дърветата са изкоренени, оградата и коловете - събрани накуп в дъното на имота, а той бил застлан с камъни. Свидетелят посещавал имота многократно всяка година, като не бил виждал засети в него зеленчуци. Имали намерение да продават имота и съпругата му го обявила в агенции за недвижими имоти, но табели на самия имот не били слагани.

  Свидетелят З. З. дава показания, че работи във фирмата на свидетеля Н. С. от 2000 г. Заявява, че в периода 2006 г. - 2018 г. многократно посещавал процесния имот заедно с него. Свидетелства за намерението на работодателя му да направи автосервиз там. Сочи, че имотът имал

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари