Определение №17/18.01.2021 по дело №2730/2020

Спорът е разрешен с Решение №49/17.05.2021 по дело №2730/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Може ли в делбено производство да се обсъжда довод за нищожност на доброволна делба по чл. 17, ал. 2 ЗСПЗЗ / отм. 2002 г./, извършена след решение по чл. 14, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ /отм/, въз основа на която са постановени решения по чл. 27, ал. 1 ППЗСПЗЗ за всеки от съделителите по отделно, съобразно уговореното в делбата.

Отговор

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 24 ноември две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело № 2730 /2020 година

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от Н. И. К., К. И. К. и С. И. К. против решение № 146 от 05.06.2020 г. по гр.д.№ 91/2020 г. на Врачански окръжен съд, с което е отменено решението № 317 от 09.12.2019г.по гр.д.№ 370/2019 г.на РС-Козлодуй, с което е отхвърлен иска за делба, предявен от касаторите против В. Ц. А., Ц. М. Ц., В. М. З. и К. Х. П. на следните недвижими имоти:

- нива от 22,180 декара, трета категория, местност „Т.”

- лозе от 0,250 декара, трета категория, местност „В.”,

- лозе от 0,250 декара, трета категория, местност „В.”,

всички, находящи се в землището на [населено място], обл.В., и вместо това същия иск е отхвърлен, като имотите са описани в актуалният си вид, съгласно действащата КК на [населено място].,обл.В., както следва:

1/Нива от 8,250 дка в м.”О.”, имот .... по плана за земеразделяне, с идентификатор .... по КККР от 8251 кв.м.;

2/Нива от 8,250 дка в м.”О.”, имот № .... по плана за земеразделяне с идентификатор .... по КККР от 8251 кв.м.;

3/Лозе от 0,250 дка в м.”В.”, имот № .... по плана за земеразделяне с идентификатор .... по КККР с площ 250 кв.м.;

4/Нива от 5,680 дка в м.”О.”, имот № .... по плана за земеразделяне с идентификатор № .... по КККР с площ 5681 кв.м.; 5/Лозе от 0,250 дка в м.”В.,имот № .... по плана за земеразделяне с идентификатор.№ .... по КККР, с площ от 249 кв.м.

В касационната жалба се прави оплакване за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон – чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ, за допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в нарушение на чл. 343 ГПК и отказ на съда да обсъди и разгледа довода за нищожност на делба поради неучастие на съсобственици, чийто пряк наследодател е заявил нищожен отказ от наследство.

В изложението по чл. 284, ал.3 т.1 ГПК се навеждат основанията по чл. 280, ал.1 ГПК, т. 1 и т.3 и ал.2 ГПК. Формулирани са два въпроса: 1.допустимо ли е в делбено производство, черпещо основание от решение за възстановяване на земеделски земи по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, решаващият състав да игнорира решението за възстановяване на земеделските земи на поземлената комисия с аргумент, че следва да се проведе преюдициално производство по чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ; 2.допустимо ли е в делбено производство, решаващият състав да не се произнесе по възражение на страни в процеса за нищожност на делба и отказ от наследство, които са правопораждащият факт за изменението на съсобствениците с индивидуални такива, площите и идентификаторите на съсобствените имоти, възстановени им с решение по ЗСПЗЗ. Твърди се противоречие с Р № 262/06.07.2010 г. по гр.д.№ 317/2009 г. на ВКС, ІІ гр.о. и Р № 167 от 24.06.2013 г. по гр.д.№ 1889/2013 г. на ВКС, І гр.о. и на определение по чл. 288 ГПК.

Ответникът по касация Ц. М. Ц. оспорва жалбата и допускането до касация, тъй като към настоящия момент не е налице съсобственост на процесните имоти с ищците, а част от тях са собственост на трети лица.

Останалите ответници не вземат становище.

Касационната жалба е постъпила в срок,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари