Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Кристияна ГенковскаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е пререшаването на въпроса относно валидността на договорна клауза за неустойка при вече уважен иск за парично вземане въз основа на същата клауза за друг период?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на седемнадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 994 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

Подадена е касационна жалба от ПК „Златица 91“ против решение № 28/20.01.2021 г. по в.т.д. № 20201001002289/2020г. на Софийски апелативен съд в частта, с която след частична отмяна на решение № 70/15.06.2020 г. по т.д. № 238/2019 г. на Софийски окръжен съд е отхвърлен искът с правно основание чл.92, ал.1 от ЗЗД, предявен от „Потребителна кооперация „Златица 91“ - [населено място], Софийска област, срещу Община Златица - [населено място], Софийска област, за сумата 24 096 (двадесет и четири хиляди и деветдесет и шест) лева, представляваща неустойка за забава, дължима на основание чл.3.3 от договор за наем от 1.02.2008 г. на недвижим имот в [населено място] - 502.42 кв.м. от сграда - комбинат, от които 352.42 кв.м. партер и 150 кв.м. мазета, ведно с 1/3 идеални части от общите части на сградата, за периода от 1.10.2018 г. до 30.09.2019 г., ведно със законната лихва, считано от 1.10.2019 г. до окончателното й заплащане, както и в частта на разноските.

Касаторът поддържа, че въззивното решение е неправилно, както и че са налице основанията по чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3 за допускане на касационно обжалване.

Ответникът по касационна жалба Община Златица оспорва основателността на касационната жалба и изпълнението на изискванията по чл.280, ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

Кaсационната жалба е редовна - подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел по иска с правно основание чл. 92, ал. 1 от ЗЗД, че възражението на ответника за нищожност на неустоечната клауза поради противоречието й с добрите нрави следва да бъде обсъдено, като дължимата преценка ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?