Определение №169/19.04.2021 по дело №453/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 169

  гр. София, 19.04.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети март през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д. № 453 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № 241 от 21.04.2020г., поправено с решение от 06.08.2020г., постановено по гр.д. № 642/2019г. на Великотърновски окръжен съд. С въззивния акт е потвърдено решение № 480 от 01.04.2019г. по гр.д. № 2237/2018г. на Великотърновски районен съд в частта за допускане на съдебна делба между Б. П. К., Д. И. К., П. И. Е. и Ц. И. К. по отношение на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***** по КККР на [населено място], представляващ апартамент № *, находящ се в [населено място], [улица], вх. Д, ет. 7, със застроена площ от 94.14 кв.м., заедно с прилежащото му мазе с площ от 4.30 кв.м. и 1.33013% идеални части от общите части на сградата; с въззивния акт първоинстанционното решение е изменено в частта за дяловете на съделителите като е прието, че те са следните: 4/8 ид.ч. за Б. П. К. и Д. И. К. в режим на съпружеска имуществена общност, 2/8 ид.ч. за Б. П. К. и по 1/8 ид. ч. за П. И. Е. и за Ц. И. К..

  Касационната жалба е подадена от ответниците по иска П. И. Е. и Ц. И. К., чрез пълномощника им адв. С. Х.. Те оспорват допускането на делбата с участието на Д. И. К., както и определените квоти в съсобствеността. Претендират допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по въпросите: 1/когато нормативен акт, уреждащ продажбата на държавен жилищен имот на граждани, поставя изискването купувачът да има качеството на наемател, отсъствието на това качество води ли до нищожност на продажбата или нарушението не е от естество да обоснове такъв порок на сделката; 2 / представлява ли нарушение на закона, водещо до нищожност на покупка на жилище от военно-жилищния фонд, неспазването на специалните правила, регламентиращи основанията за сключване на тази сделка и в частност изискването купувачът да е наемател на жилището и да не притежава друго жилище; 3/ ако липсва фактическо или правно основание за продажба на държавен имот, респективно на част от него, в полза на гражданин, необходимо ли е в производството по съдебна делба като съделител да бъде конституирана Държавата; 4/ доказана ли е персоналната симулация относно покупката на 1/2 ид.ч. от апартамента от П. К., чрез явното участие на Б. К., чрез събраните писмени доказателства и чрез показанията на разпитаните свидетели. Приложена е съдебна практика.

  Ищецът по иска Б. П. К. е починал на 04.06.2020г. В неговите права са конституирани съпругата му Д. И. К., която участва в процеса и на свое лично основание и дъщеря му П. Б. В.; синът И. Б. К. се е отказал от наследството на баща си, поради което не е негов правоприемник в процеса.

  От страна на ответниците по жалбата Д. К. и П. В. е представен писмен отговор чрез пълномощника им адв.М., в който са изложени подробни съображения за недопускане на касационното обжалване. Претендират се разноски.

  Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение счита, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е допустима.

  Производството е по иск за допускане на съдебна делба между Б. П. К., Д. И. К., П. И. Е. и Ц. И. К. по отношение на апартамент в [населено място]. Установено е безспорно от фактическа страна, че ищецът Б. П. К., П. И. Е. и Ц. И. К. са законни наследници на П. И. К., починал на 23.04.2002г. и на съпругата му П. П. К., починала на 09.08.2017г., като Б. П. К. е техен син, а П. И. Е. и Ц. И. К. са техни внуци и са заместили по реда на чл.10, ал.1 ЗН починалия преди наследодателите техен син И. П. К..

  С договор за покупко-продажба на жилищен имот

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари