Определение №169/11.05.2021 по дело №443/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

При повдигнат спор за подсъдност между административен съд и граждански съд на конкретно основание, по който смесен петчленен състав на ВКС и ВАС е дал разрешение, следва ли съответния съд, който е определен като компетентен да разгледа спора и на който е изпратено делото, да преценява отново своята компетентност относно същото основание или е обвързан от постановения от ВКС и ВАС акт, с който делото му е изпратено за разглеждане по подсъдност и компетентност?

Отговор

Съдилищата преценяват самостоятелно дали отправеното до тях искане за защита е подведомствено на съда и дали са компетентни да разгледат същото съобразно правилата на местната и родовата подсъдност. В случаите когато съдът намери, че не е компетентен да разгледа спора, той не може само да прекрати производството, без да предприеме съответните действия по изпращането на делото на компетентния да го разгледа орган или съд - чл. 15 ГПК и чл. 118, ал. 2 от ГПК, чл. 130, ал. 4 АПК и чл. 135, ал. 2 от АПК. При това органът или съдът, на който делото е изпратено може да го приеме и да разгледа спора, като се произнесе по съществото му, със съответния за това акт. Възможно е обаче органът или съдът, на който делото е изпратено да откаже да го приеме, като в този случай възниква спор за компетеност между него и първоначалния съд. Тези спорове се разрешават по установения за това ред-чл. 16 ГПК и чл. 122 от ГПК и чл. 135 от АПК, като постановения в тези производства акт обвързва участващите в спора съдилища. Затова след като спора за подсъдност е разрешен по установения ред, съдът на който делото е изпратено за разглеждане, не може отново да прави проверка за това дали е компетентен да разгледа спора и по този начин да ревизира актът, с който спорът е разрешен. Поради това този съд не може извършвайки проверка за допустимост на предявения иск да прекрати производството, тъй като не е компетентен да разгледа спора. Той обаче може да приеме, че искът е недопустим на други основания, извън компетентността на съда.


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на 10.03.2021 (десети март две хиляди двадесет и първа) година в състав:

Председател:
Борислав Белазелков

Членове:
Борис Илиев, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, частно гражданско дело № 443 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството по делото е по реда чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК и е образувано по повод на частна касационна жалба с вх. № 263 649/11.12.2020 година, подадена от К. К. Б., в качеството му на ЕТ „ОСКАР-999-К. Б.“ [населено място], срещу определение № 260 150/26.11.2020 година на Окръжен съд Пазарджик, гражданско отделение, първи въззивен състав, постановено по ч. гр. д. № 690/2020 година.

С обжалваното определение съставът на Окръжен съд Пазарджик е потвърдил първоинстанционното определение № 268/05.08.2020 година на Районен съд Пещера, І-ви граждански състав, постановено по гр. д. № 788/2020 година, с което е била върната подадената от К. К. Б., в качеството му на ЕТ „ОСКАР-999-К. Б.“ [населено място] срещу [община] искова молба с вх. № 536/26.01.2018 година, като заедно с това е било прекратено производството по делото, поради недопустимост на предявения иск.

В частната си касационна жалба К. К. Б., в качеството му на ЕТ „ОСКАР-999-К. Б.“ [населено място] излага твърдения, че обжалваното определение е поставено в нарушение на материалния закон и при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което е довело и до необоснованост на същото. Поискано е същото и потвърденото с него определение № 268/05.08.2020 година на Районен съд Пещера, І-ви граждански състав, постановено по гр. д. № 788/2020 година да бъдат отменени и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за разглеждането на спора по същество. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК частният

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари