Определение №168/20.04.2021 по дело №686/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 168

  София, 20.04.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

  Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

  ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 686 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  А. И. Ч. е предявил срещу Р. И. А., Д. К. К. и П. Н. К. положителен установителен иск за собственост на основание наследство и давност върху дворно място с площ от 943 кв. м., находящо се в [населено място], [община], обл. П., съставляващо ПИ № ... от кв...., за което са отредени УПИ ... с площ 693 кв. м. и УПИ ... с площ от 250 кв. м. В исковата молба А. Ч. е посочил, че цялото място е било съсобственост на неговия баща И. Ч. и чичо му К. Ч., при квоти 693/943 ид. части за И. и 250/943 ид. части за К., като нотариален акт за своята част имал само баща му. Наследници на И. били ищецът А. Ч. и ответницата Р. А., а наследник на К. – ответницата Д. К.. През 2009 г. планът бил изменен, като за дворното място били отредени два урегулирани имота с площи съобразно правата на страните. Между ищеца А. Ч., който придобил по давност дела на сестра си Р. А., и ответницата Д. К. от друга страна, имало уговорка да се извърши съдебна делба и всеки да получи самостоятелен урегулиран поземлен имот. Тъй като двамата се скарали и не сключили договора за делба, ищецът твърди, че от 2009 г. е установил за себе си владение върху целия имот и иска от съда да признае собствеността му, като отмени нотариалния акт по обстоятелствена проверка, с който ответницата Д. К. и съпругът ѝ П. К. се снабдили за УПИ ... с площ от 250 кв.м.

  С решение № 1133/09.04.2020 г. по гр. д. № 10470/2019 г. Пловдивският районен съд е отхвърлил иска по отношение на 250/943 ид. части от целия ПИ ... с площ от 943 кв. м., за който са отредени УПИ ... и УПИ ... Със същото решение съдът е прекратил поради липса на правен интерес предявения иск за останалите 693/943 ид. части от цялото място и е върнал исковата молба в тази част.

  С решение № 260118/24.09.2020 г. по в. гр. д. № 1289/2020 г. на Пловдивския окръжен съд първоинстанционното решение е отменено в прекратителната му част за 693/943 ид. части от имота и делото е върнато за разглеждане на районния съд. Първоинстанционното решение е потвърдено в отхвърлителната му част за 250/943 ид. части от имота.

  След обсъждане на писмените и гласните доказателства по делото въззивният съд е приел, че ищецът не е придобил по давност 250/943 ид. части от имота, които Д. К. притежава по наследство от своя баща, като се е снабдила с нотариален акт по обстоятелствена проверка за тези части по време на брака ѝ с другия ответник П. К.. Затова е потвърдил отхвърлителното решение на първата инстанция в тази част. Прието е обаче, че ищецът има правен интерес от иска в останалата му част и съдът следва да се произнесе по съществото му. От една страна ответниците Д. и П. К. оспорват твърденията на ищеца, че той е владял техните 250/943 ид. части от целия имот и ги е придобил по давност. От друга страна ищецът има правен интерес да отрече наследствените права на сестра си Р. А., като ѝ противопостави придобиването им по давност.

  Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от А. Ч..

  Жалбоподателят счита, че решението е нищожно, поради липса на мотиви и поради своята неяснота. Диспозитивът на решението също бил некоректен. Не ставало ясно в коя част се обезсилва първоинстанционното решение и в коя част остава в сила. С решението се потвърждавал един юридически абсурд, като в делото се включвал нов предмет, какъвто ищецът не бил предявявал. Ищецът /жалбоподател в настоящото производство/ искал да бъде признат за собственик на цялото място от 943 кв. м., а не на идеални части от него. Вместо да поправи грешките на районния съд, въззивният съд създал по-голяма

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари