Определение №168/19.04.2021 по дело №3549/2020

  O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 168

  София, 19.04.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на осми февруари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретар

  изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

  гр.дело № 3549 /2020 година и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано по касационна жалба вх. № 4417 / 08.06.2020 година ( получена по пощата с дата на пощенското клеймо 05.06.2020 год. ) заявена от Д. С. Ц. от [населено място] , чрез процесуалния представител адв. А. М.- САК срещу въззивно Решение № 69 от 02.03.2020 година по гр.в.д № 73/2020 год. на ОС- Пазарджик .

  С посоченото решение , окръжният съд в правомощията на въззивна инстанция по чл. 258 и сл. ГПК е отменил Решение № 378 от 12.11.2019 по гр.д.№ 35/2009 год. на РС- Велинград , с което в производство по чл. 247 ГПК е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 330 от 14.12.2009 година по гр.д. 35/2009 год. на РС-Велинград , като в диспозитива на същото , на ред 9 надолу вместо изписаното „ първи етаж“ следва да се чете „първи жилищен етаж“ ,и е постановил ново решение , с което молбата за поправка на допусната очевидна фактическа грешка на Д. Ц. е оставена без уважение.

  С касационната жалба се поддържа, че обжалваното решение е неправилно, постановено в нарушение на материлания закон и при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, основания за отмяна по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК.

  Искането за допускане на касационно обжалване се поддържа по чл. 280, ал.1, 1 . и т. 3 ГПК с доводи, че по въпросите : Кой е компетентния съд да допусне поправка на очевидна фактическа грешка ? След като с исковата молба ищецът е заявил претенция по чл. 108 ЗС и е уточнил , че претенцията му е заявена за апартамент , находящ се на първия жилищен етаж , индивидуализацията на апартамента по други признаци като квадратура , граници и др. следва ли да се приемат за приоритетни и следва ли да се игнорира етажността като признак за индивидуализация ? Следва ли да се отрази в диспозитива на решението като логичен завършек на същото отразеното в мотивите местонахождение на обекта- в случая ‚първи жилищен етаж “ ?, въззивният съд се е произнесъл в противоречие с Решение № 157 от 27. 06. 2016 год. по гр.д. № 6645/2014 год. на ВКС, I г.о и Решение № 347 от 30. 07. 2010 год. по гр.д. № 1151/2009 год. на ВКС, II г.о.

  С подадения в срока на чл. 287, ал.1 ГПК отговор на касационната жалба , ответниците по касация П. Г. М. и Г. И. М. вземат становище , че касационната жалба не следва да се допусне до касационно разглеждане поради обстоятелството, че не отговаря на селективните критерии , доколкото касаторът не формулира въпроси от значение за изхода на спора.

  Върховният касационен съд , състав на второ отделение на гражданската колегия като съобрази наведените основания за допускане на касационното обжалване и релевираните възражения на насрещната страна , и в рамките на служебната проверка относно валидността и процесуалната недопустимост на обжалваното въззивно решение , счита , че са налице основания за допускане на касационното обжалване на основание чл. 280, ал.1 т. 2 ГПК за проверка на евентуална недопустимост на въззивното решение и отговор на основния процесуално правен въпрос , свързан с проблема на компетентността на съда в произоводство по чл. 247 ГПК .

  При допускане на касационно обжалване , страната касатор дължи да заплати пропорционална държавна такса , което се определя от закона в размер на 2% от цената на иска , или в настоящия случай се равнява на сумата 25 лв.( двадесет и пет лева ), вносима по бюджетната сметка на ВКС, в седмичен срок от съобщението до страната . При неизпълнение на задължението касационното производство подлежи на прекратяване.

  По изложените съображения , Върховният касационен съд , състав на второ отделение на гражданската колегия

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДОПУСКА касационно обжалване

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари