Определение №167/19.04.2021 по дело №275/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Приложимо ли е правилото на чл.113 ЗС при разрешаване на спор за собственост между наследник по закон, придобил право на наследяване въз основа на влязло в сила решение за установяване на произход от наследодателя и приобретател на имота от лице, което се е легитимирало като наследник преди установяването на произхода?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ:
Веселка Марева, Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдия Емилия Донкова гражданско дело № 275 по описа за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на адв. Г. К., като пълномощник на Е. Б. К., действаща като малолетна чрез своята майка и законен представител М. А. Т., срещу въззивно решение № 91, постановено на 12.08.2020 г. по в. гр. д. № 294/2020 г. по описа на Пловдивски апелативен съд, с което е отменено решение № 475 от 14.04.2020 г. по гр. д. № 1403/2019 г. на Пловдивски окръжен съд, като вместо него е постановено ново по същество, с което са отхвърлени предявените от Е. Б. К., действаща като малолетна чрез своята майка и законен представител М. А. Т., срещу Н. К. С. и П. Н. Б., искове за признаване за установено, че ищцата е собственик на следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***** по кадастралната карта на [населено място], находящ се в сграда № 6, съставляващ жилище, апартамент, със застроена площ 65,12 кв. м., с прилежащите му 1,036 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж и за осъждане на ответника П. Н. Б. да й предаде владението върху гореописания имот.

В изложението към подадената касационна жалба се поддържа, че са налице основания за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 ГПК по следните въпроси: 1. длъжен ли е въззивният съд да се произнесе в рамките на заявения от ищеца правопораждащ фактически състав, като ограничи произнасянето си до твърдените от страните факти и отношения като основания на техните искания, възражения и оплаквания; 2. длъжен ли е съдът да обсъди всички възражения и доводи на страните, както и събраните доказателства за релевантните факти, на които те се основават и да изложи мотиви по тях; 3. подлежи ли придобиването на недвижим имот по наследство на вписване и приложимо ли е правилото на чл.113 ЗС при конкуренция между правата на трето лице, придобило права с транслативен акт, сключен с наследник с изключени впоследствие права, поради последвало установяване на реда за наследяване и лицето, явяващо се действителен наследник; поддържа се противоречие с решение № 698/08.06.2011 г. по гр. д. № 1280/2009 г. на ВКС, първо г. о. Поддържа се и основанието по чл.280, ал.2, изр.3 ГПК – очевидна неправилност.

Ответниците по касационна жалба Н. К. С. и П. Н. Б. са подали писмени отговори в срока по чл.287, ал.1 ГПК, в които са изразили становища, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване.

Мотиви

Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд в срока по чл.283 ГПК.

При проверка по допускането на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, намира следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с предявени от Е. К., действаща като малолетна чрез своята майка и законен представител, срещу двамата ответници установителни искове за собственост и иск за ревандикация на процесния апартамент срещу ответника П. Б.. В исковата молба са изложени твърдения, че на основание договор за покупко-продажба като собственик на процесния апартамент се е легитимирал Б. С., починал на 12.07.2016 г.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари