Определение №166/19.04.2021 по дело №414/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 166

  Гр. София, 19.04.2021 година

  Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Емилия Донкова гражданско дело № 414 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на адв. П. В. като пълномощник на П. С. Т. срещу въззивно решение № 4900, постановено на 11.08.2020 г. по в. гр. д. № 7517/2019 г. по описа на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение от 02.06.2015 г. по гр. д. № 10711/2005 г. на Софийски районен съд, поправено с решение от 03.10.2018 г., в частите относно начина на извършване на делбата – чрез изнасяне на делбените недвижими имоти на публична продан и осъждането на касатора да заплати на основание чл.286 ГПК /отм./ във вр. с чл.31, ал.2 ЗС на П. Г. Й., А. Г. С. и И. Г. Й. сумите от по 1 472,10 лв., представляваща обезщетение за ползване на процесния апартамент за периода 04.03.2010 г. – 11.03.2015 г., ведно със законната лихва, считано от 12.03.2015 г. до окончателното й изплащане, като са отхвърлени претенциите за периода от 11.10.2005 г.-03.03.2010 г. и за горниците до пълните претендирани размери от по 7 532,58 лв., като частично погасени по давност и частично неоснователни; П. С. Т. е осъден да заплати на Е. А. С. сумата 392,56 лв., представляваща обезщетение за ползване на процесния апартамент за периода 04.03.2010 г. – 11.03.2015 г., ведно със законната лихва, считано от 12.03.2015 г. до окончателното й изплащане, като е отхвърлена претенцията за периода от 11.10.2005 г.-03.03.2010 г. и за горницата до пълния претендиран размер от 2 510,86 лв., като частично погасена по давност и частично неоснователна; П. С. Т. е осъден да заплати на А. Н. С. и Д. Н. М. сумите от по 539,77 лв., представляваща обезщетение за ползване на процесния апартамент за периода 04.03.2010 г. – 11.03.2015 г., ведно със законната лихва, считано от 12.03.2015 г. до окончателното й изплащане, като са отхвърлени претенциите за периода от 11.10.2005 г.-03.03.2010 г. и за горниците до пълните претендирани размери от по 2 510, 86 лв., като частично погасени по давност и частично неоснователни.

  В изложението към подадената касационна жалба се излагат съображения, че са налице основания за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл.280, ал.2, изр.2 и изр.3 ГПК: недопустимост и очевидна неправилност.

  В писмен отговор в срока по чл.287, ал.1 ГПК ответникът по касационна жалба П. Г. Й. изразява становище, че не са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по изложените в отговора съображения. Останалите ответници по жалба не изразяват становища.

  Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд в срока по чл.283 ГПК.

  Предпоставки за допускане на касационно обжалване не са налице, като съображенията за това са следните:

  Производството е делбено във фазата на извършване на делбата. С влязло в сила решение е допуснато извършване на съдебна делба между съделителите на процесните недвижими имоти: апартамент № *, находящ се в [населено място], в[жк], на ет.*, в жилищната сграда на блок *, с площ 61,58 кв. м., заедно със зимнично помещение и 2,24 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при следните квоти: за съделителя П. Г. Й. - 30/405 ид. ч., за съделителя А. Г. С. – 30/405 ид. ч., за съделителя И. Г. Й. – 30/405 ид. ч., за съделителя Е. А. С. – 8/405 ид. ч., за съделителя А. Н. С. – 11/405 ид. ч., за съделителя Д. Н. М. – 11/405 ид. ч., за съделителя Столична община – 15/405 ид. ч. и за съделителя П. С. Т. – 270/405 ид. ч.; поземлен имот с площ 3 280 кв. м., съставляващ имот № * в м. „В.“ /“Д.“/ по плана за земеразделяне на землището на [населено място] и нива от 2 600 кв. м., находяща се в строителните граници на [населено място], м. „Р.“, при следните квоти: за съделителя П. Г. Й. - 570/2835 ид. ч., за съделителя А. Г. С. – 570/2835 ид. ч., за съделителя

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари