Определение №166/31.05.2021 по дело №1041/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 166

  София, 31.05.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  при секретар

  и в присъствието на прокурора

  изслуша докладваното от съдията ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  гр.дело № 1041/2021 год.

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на А. И. Г., подадена чрез пълномощника му адвокат С., срещу въззивно решение № 260097/21.12.2020г. по гр.д.№ 21/2019 г. по описа на Окръжен съд [населено място] в частта, с която след частична отмяна и частично потвърждаване на Решение № 322/16.10.2018 г. по гр.д.№ 933/2017 г. на Районен съд-Козлодуй като краен резултат на основание чл.59, ал.1 ЗЗД А. И. Г. е осъден да заплати на Ц. И. Х. сумата в общ размер 4 563,55 лв., с която ищцата се е обеднила, а ответникът се е обогатил без основание при продажбата на наследствената й част от съсобствен недвижим имот в [населено място], общ. Х., както и следващите се деловодни разноски.

  В срока за произнасяне ВКС констатира следното:

  Против въззивното решение са подадени касационни жалби от двете страни по спора. Подадената такава от Ц. И. Х. е оставена без движение от администриращия съд за отстраняване на констатирани нередовности и с разпореждане на съдията докладчик от 19.02.2021г. е постановено връщането й. Съобщение за разпореждането е връчено на Ц. И. Х. лично на 02.03.2021г. На 04.03.2021г. Ц. И. Х. е подала „писмен отговор на разпореждането“, в който е посочила, че това разпореждане е „порочно“ и иска касационната й жалба да бъде изпратена за разглеждане от касационната инстанция. По естеството си така подаденият писмен отговор има характер на частна жалба против постановеното разпореждане за връщане. Същата обаче не е администрирана и не е изпратена за инстанционен контрол, а единствено е приложена по делото с резолюция от 08.03.2021г. на съдията докладчик, поради връщане на касационната й жалба. С оглед горното делото е изпратено на ВКС за произнасяне по касационната жалба на А. И. Г. преди разпореждането за връщане на касационната жалба на Ц. И. Х. да е влязло в сила.

  Предвид гореизложеното делото следва да се върне на въззивния съд за администриране на частната жалба на Ц. И. Х. против разпореждане №260084 от 19.02.2021г. След влизане в сила на разпореждането делото да се изпрати на ВКС. В случай, че разпореждането бъде отменено, делото следва да се изпрати на ВКС след администриране и на подадената от нея касационна жалба против въззивното решение. Настоящото дело следва да се отрази в деловодната система на ВКС със статут „спряно“ до приключване на гореописана процедура.

  С оглед гореизложеното Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.,

  О П Р Е Д Е Л И :

  ВРЪЩА делото на Окръжен съд [населено място] за изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на определението, след което делото да се върне на касационната инстанция.

  Настоящото гр.д.№1041/2021г. по описа на ВКС, Трето гражданско отделение, да се отрази в деловодната система със статут „спряно“ до връщането му от въззивния съд.

  Определението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари