Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Определение №165/16.03.2022 по дело №3074/2021 1

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно задължението на съда да посочи кои вреди се намират в пряка и непосредствена причинна връзка с неоснователно повдигнатото обвинение по отношение на ищеца.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Велислав Павков, Десислава Попколева

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ ****** по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационни жалби на Г. И. С. и Прокуратурата на Република България против решение № ****** от 2-ри състав на САС.

Г. И. С. оспорва касационната жалба на насрещната страна, с писмен отговор.

Касационните жалби са подадени в срок и са процесуално допустими.

С обжалваното решение, съдът е приел, че искът с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ е основателен за сумата от 50 000 лева и е постановил решение в този смисъл, изменяйки частично решението на СГС.

При определяне на размера на дължимото обезщетение, съдът е приел, че при ищеца е била засегната освен личната му чест, също честта формирана на база гласувано от гласоподатателите и издигналата кандидатурата му партия доверие. Обстоятелството, че в продължение на три мандата ищецът бил преизбиран, е свидетелство, че той се е ползвал с трайно доверие и авторитет. От този факт съдът е направил извод, че той добре е познавал проблемите, изискващи намесата на органа на местно самоуправление и адекватните решения на същите проблеми.

В тази връзка съдът е приел, че повишените изисквания към лицето, заемащо представителна длъжност, обосновава и завишени критерии при накърняване на неговия авторитет и при разколебаване на доверието в него. Въз основа на горното съдът е посочил, че обезщетяването на подобни вреди следва да е завишено.

Съдът е посочил, че ответникът е проявил настойчивост при поддържането на обвинение, за деяние, за което ищецът е бил оправдан, че е огласил провежданото разследване, съзнавайки позицията на ищеца и отчитайки предстояща изборна кампания, съобразява чисто човешкото притеснение, което всеки несправедливо обвинен би изпитвал, към което се кумулира нуждата да се защити гласувано от партия и избиратели доверие, съобразена е невъзможността на ищеца да стабилизира хронично заболяване, което може да се окаже рисково за живота му. Отчитайки всички тези обстоятелства, съдът е приел обезщетение на основание чл. 52 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение
  Решение № 51 от 13.02.2012 г. по гр. д. № 465/2011 г.
  Относно определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди след задължителна преценка от съда на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно задължението на съда да посочи кои вреди се намират в пряка и непосредствена причинна връзка с неоснователно повдигнатото обвинение по отношение на ищеца.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!