Определение №165/26.03.2021 по дело №554/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 165

  София, 26.03. 2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и втори март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

  ч.т.дело № 554/2021 година

  Производството е по чл.274, ал.2, пр.1 ГПК. Образувано е по частна жалба с вх.№ 100040 от 19.01.2021 г. по вх.регистър на Апелативен съд – Велико Търново, подадена от „Агропродукт Стойкови” ЕООД, ЕИК[ЕИК], представлявано от управителя Д. С., срещу разпореждане от 05.01.2021 г. на Апелативен съд – Велико Търново, за връщане на депозирана от дружеството касационна жалба против решение № 100261 от 26.10.2020 г. по в.т.д. № 1/2020 г.

  Частният жалбоподател поддържа доводи за неправилност на разпореждането, с искане за неговата отмяна и връщане на делото на апелативния съд за администриране на касационната жалба. Твърди се, че при постановяване на атакувания съдебен акт, като неизпълнени са отчетени указания, каквито не са дадени - за приподписване на основанията за допускане на касационно обжалване от адвокат. Освен това, жалбоподателят сочи, че е налице технически пропуск за прилагане на копие от пл.документ за внесената ДТ в размер на 30 лв., какъвто е описан в молба за отстраняване на нередовностите на касационната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на жалбоподателя, приема следното:

  Частната жалба е подадена от надлежна страна, при спазване на предвидения в чл.275, ал.1 ГПК преклузивен срок и е насочена срещу подлежащо на обжалване разпореждане на апелативен съд, преграждащо по-нататъшното развитие на производството. Поради това частната жалба се преценява като процесуално допустима. По същество частната жалба е неоснователна.

  При извършената от съдията-докладчик проверка за редовност на касационната жалба на „Агропродукт Стойкови” ЕООД, в постановеното по делото разпореждане от 27.11.2020 г. са констатирани нередовности, изразяващи се в: неприподписване на жалбата от адвокат; липса на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280 ГПК; непредставяне на документ за внесена по сметка на ВКС ДТ в размер на 30 лв. С посоченото разпореждане, препис от което е надлежно връчен на управителя на дружеството, са дадени изрични указания за отстраняване на тези нередовности, в едноседмичен срок от съобщаването им, като са указани и неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията. В мотивите към обжалваното разпореждане е констатирано, че в рамките на дадения срок, касаторът е представил основания за допускане по чл.280, ал.1, т.3 и ал.2 ГПК, подписани от управителя Д. С., но не са отстранени останалите нередовности: касационната жалба и представеното изложение не са приподписани от адвокат, за което следва да се представи пълномощно, нито е внесена държавна такса в размер на 30 лв. по сметка на ВКС. Изведен е извод за наличие на предпоставките по чл.286, ал.1, т.2 ГПК за връщане на касационната жалба.

  Атакуваното разпореждане е валидно и процесуално допустимо. Като краен резултат, разпореждането е правилно. То е постановено след констатация на администриращия касационната жалба съд, че е налице неизпълнение на дадени ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари