Определение №165/19.04.2021 по дело №3624/2020

  1

  2

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 165

  София, 19.04. 2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на девети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.дело № 3624 по описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от Д. Д. С., чрез адвокат Р. К., срещу решение № 141 от 23.06.2020 г. по в.гр.д.№ 142/2020 г. на Ловешкия окръжен съд в частта, с която е потвърдено решение № 493 от 25.11.2019 г. по гр.д.№ 712/2019 г. на Троянски районен съд в частта, с която е признато за установено по отношение на Д. Д. С. и С. А. С., че В. Д. С. е собственик на 1/3 идеална част от двуетажна еднофамилна жилищна сграда, находяща се в [населено място], кв. О., със застроена площ 62 кв.м., нанесена като самостоятелен обект на собственост с идентификатор ........... по кадастралната карта на [населено място], и е отменен, на основание чл.537, ал.2 ГПК, нотариален акт № ..., т. ..., н.д.№ ...../2018 г. на нотариус Б. К., рег.№ ...... на НК, до размера на 1/3 идеална част. Иска се допускане до касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1, както и на основание чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК, отмяната му като неправилно и отхвърляне на предявения иск.

  Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, прие следното:

  Пред настоящата инстанция делото е висящо в частта по предявения от В. Д. С. срещу Д. Д. С. и С. А. С. положителен установителен иск за собственост по чл. 124, ал. 1 от ГПК, за приемане за установено в отношенията между страните по делото, че ищцата е собственик на 1/3 идеална част от процесната вилна сграда. Като придобивни основания ищцата е посочила наследяване на майка си А. В. С., която към смъртта си е била придобила имота по наследство от родителите си Ц. В. М. и В. А. М..

  В преклузивния срок по чл. 131 ГПК ответниците не са депозирали отговор на исковата молба. Същите са получили копие от исковата молба и приложенията и са били уведомени за възможността да подадат писмен отговор, както и за последиците от неподаването му, на 20. 11. 2018 г., видно от съобщенията и разписките към тях (л. 70 и л. 71 от първоинстанционното дело). Едномесечният срок е изтекъл на 20. 12. 2018 г. (четвъртък, работен ден), а отговорът на исковата молба е подаден на 21. 12. 2018 г. (петък), в 16, 09 ч., заведен с вх. № 6953/21. 12. 2018 г., без да е отбелязано да е получен по пощата, нито да е приложен пощенски плик (отговорът на исковата молба е прикрепен към кориците на първоинстанционното дело). С отговора на исковата молба е направено възражение за придобивна давност и са въведени твърдения, че от смъртта на Ц. М. през 2006 г. до предявяване на иска на 31. 07. 2018 г. ответниците са владели процесната вилна сграда, както и че владението им е основано на саморъчното завещание, оставено в полза на Д. С. от баба му Ц. М.. С писмената защита отново се поддържа заявеното придобивно основаниедавност, като се твърди, че „завещанието е послужило само като основание – начало на давностно владение, което е започнало след смъртта на Ц. М.“. Правото на собственост на ответниците било признато с издадения на 25. 05. 2018 г. констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

  Въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че ищцата В. С. и първият ответник Д. С. са брат и сестра, а ответницата С. С. е съпруга на Д. С.. Майката на страните А. В. С. е починала на 11. 03. 2018 г. и е оставила за наследници по закон децата си В. С. и Д. С., както и съпруга си Д. Д. С.. А. С. е единствен наследник по закон на своите родители В. А. М., починал на 19.09.1992 г., и Ц. В. М., починала на 28.11.2006 г., които през време на брака си, през 1969-1970 г., са построили процесната вилна сграда на основание одобрен

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари