Разпореждане №165/29.09.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 165

  гр. София, 29.09.2021 година

  Мина Топузова – председател на първо наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах подаденото искане от осъдения И. Н. Н. за възобновяване на ЧНД № 2452/2021г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора с вх. № 606174 от 28.09.2021г. на ВКС,

  УСТАНОВИХ:

  Подаденото искане е направено на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК и е за възобновяване на ЧНД № 2452/2021г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

  С определение от 20.08.2021г., постановено по ЧНД № 2452/2021г. на Окръжен съд – Стара Загора, на основание чл. 440 от НПК, във връзка с чл. 70, ал. 1 от НК е оставена без уважение молбата на осъдения(лишения от свобода) И. Н. Н. за условно предсрочно освобождаване по отношение на неизтърпяната част от наложеното му наказание по НОХД № 1396/2019г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

  Посоченото определение е обжалвано от осъдения И. Н. и с определение № 232 от 01.09.2021г. по ВЧНД № 454/2021г. на Апелативен съд – Пловдив същото е потвърдено.

  Като неподлежащо на касационен контрол, определението на Апелативен съд – Пловдив е окончателно и е влязло в сила с постановяването си.

  Настоящото искане е насочено срещу влязло в сила определение по чл. 440 от НПК, което е извън кръга на актовете, подлежащи на проверка по реда на Глава тридесет и трета от НПК – „Възобновяване на наказателни дела“. Освен влезлите в сила присъди и решения, съгласно чл. 419, ал. 1 от НПК, на такава проверка подлежат и лимитативно изброените в разпоредбата определения, сред които не е настоящото определение. То е и извън актовете по чл. 341, ал. 1 от НПК, към които препраща разпоредбата на чл. 419, ал. 1 от НПК и които са само определения и разпореждания, подлежащи на проверка по реда на Глава двадесет и първа от НПК. Определението по чл. 440 от НПК се проверява по реда на Глава двадесет и втора от НПК и това е изрично посочено в чл. 440, ал. 2 от НПК. Така то попада в категорията определения и разпореждания, визирани в чл. 341, ал. 2 от НПК и затова е изключено от контрол по реда на възобновяване на наказателни дела.

  Същността на производството по възобновяване на наказателни дела не позволява разширително тълкуване на нормата на чл. 419 от НПК, от което следва, че влезлите в сила съдебни актове, различни от посочените в чл.419, ал.1 от НПК, не могат да бъдат предмет на проверка по реда на Глава тридесет и трета от НПК.

  Предвид изложените съображения, следва правният извод, че направеното от осъдения И. Н. искане за възобновяване ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари