Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Определение №164/16.03.2022 по дело №2999/2021 1

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Противоречат ли на ЗЕ предписанията на чл. 55 и чл. 56 ПИКЕЕ и в частност това, че мрежовите услуги за измерено в неизведен на дисплея на електромера регистър количество електрическа енергия следва да се начислят от и в полза на оператора на електроразпределителната мрежа?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети февруари две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Велислав Павков, Десислава Попколева

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ ****** по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Електроразпределение Север“ АД против решение № ****** от състав на Окръжен съд – Габрово.

Ответникът по касационната жалба не е представил писмен отговор.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

Мотиви

Съдът е приел, че предявения отрицателен установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК е основателен, отменил е решението на районен съд и е постановил ново, с което е уважил иска.

Съдът е приел, че в ЗЕ не е предвидено на оператора на електроразпределителни мрежи да са делегирани правомощия по събирането на дължимата от крайния клиент сума, получена при корекция на сметка, което по своята същност се явява разновидност на начина на определяне крайната продажна цена на доставената от крайния снабдител и потребена ел. енергия от крайния битов клиент ел. енергия. Прието е, че нормата на чл. 56 ПИКЕЕ като по-ниска по ранг и в противоречие с установеното със ЗЕ не би следвало да бъде прилагана.

Съдът е посочил, че страни по облигационното правоотношение за доставка и продажба на електро енергия обаче са крайният снабдител и крайният клиент, като "Енерго Про Продажби АД се явява титулярът на вземането, както за цената на електрическата енергия редовно доставена и отчитана месечно, така и в случаите на преизчисляване поради неправилното й измерване. Този извод се налага и от нормата на чл. 98а ЗЕ, че крайният снабдител - доставчик на електроенергия, следва да уведоми клиента за коригираната сметка и последният му дължи посочената сума.

В изложението на касационните основания относно допусемостта на касационното обжалване се твърди, че съдът се е произнесъл по правен въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото - касационно основание по чл.280, ал.1, т.3 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Противоречат ли на ЗЕ предписанията на чл.55 и чл.56 ПИКЕЕ и в частност това, че мрежовите услуги за измерено в неизведен на дисплея на електромера регистър количество електрическа енергия следва да се начислят от и в полза на оператора на електроразпределителната мрежа?

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!