Определение №164/10.05.2022 по дело №1582/2022


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 164

  гр.София, 10.05.2022 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на девети май две хиляди двадесет и втора година в състав:

  Председател: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  Членове: БОРИС ИЛИЕВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 1582 по описа за 2022 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.307, ал.1 ГПК.

  С молба вх.№ 2377/04.03.2022 г., М. М. Т. е поискал отмяна на влязло в сила решение № 505 от 14.12.2021 г. по гр.д. № 1077/2021 г. на Окръжен съд Благоевград. В молбата са изложени твърдения за допуснати от съда нарушения на съдопроизводствените правила, които счита, че обосновават основание за отмяна на решението.

  Настоящият състав на Върховния касационен съд, като прецени изложените съображения намира, че молбата за отмяна на влязлото в сила решение е подадена в законовия срок, но е процесуално недопустима поради следните съображения: Производството по Глава 24 ГПК - „Отмяна на влезли в сила решения” е за защита срещу неправилни съдебни актове, с които правният спор е разрешен по същество със сила на пресъдено нещо. В случая, молителят иска отмяна на съдебно решение, постановено по реда на чл.437, ал.1 ГПК, с което е оставена без уважение жалбата на молителя срещу отказ на ЧСИ А. Ц., с рег.№ *** от КЧСИ, да прекрати производството по изп.дело № 208/2008 г. в хипотезата на чл.433, ал.1, т.8 ГПК. С разясненията по т.3 на ТР № 7 от 31.07.2017 г. по тълк.д. № 7/2014 г., ОСГТК на ВКС приема, че решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията на съдебния-изпълнител, не подлежат на отмяна по Глава 24 ГПК, от което следва, че подадената молба за отмяна следва да се остави без разглеждане.

  Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата с вх.№ 2377/04.03.2022 г. на М. М. Т., за отмяна на влязло в сила решение № 505 от 14.12.2021 г. по гр.д. № 1077/2021 г. на Окръжен съд Благоевград.

  Определението може да се обжалва пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари