Разпореждане №164/31.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  №164

  гр. София, 32.05.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на трето гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка за допустимостта на преписка вх. № 4399/ 21.05. 2021 г., образувана по частна касационна жалба вх. № 306512/15.04.2021 г. срещу определение № 265368 от 22.03.2021 г. на СГС по ч.гр.д. № 1501/2021 г. за потвърждаване връщането на въззивна жалба срещу първоинстанционното решение по иск по чл. 51, ал. 4 СК ( II – ри поток), констатира следното

  Жалбата :

  1. е в срок- препис от акта връчен чрез адвокат на 06.04.2021г. пощенско клеймо от 12.04.2021 г. ;

  2. обжалваното определението подлежи на касационно обжалване по арг. от чл. 280, ал. 3, т. 2 ГПК ;

  3. отговаря на изискванията на чл. 260 вр чл 275, ал.2 ГПК;

  4. не е приложено изложение на основанията по чл. 280, ал.1 ГПК- указания не са давани ;

  5. подадена е чрез адвокат;

  6. приложено е в оригинал важимо за касационната инстанция пълномощно за адвоката – л. 4,. СГС;

  7. не е приложен документ за платена по сметката на ВКС държавна такса от 15 лв.; представеният е за внесени 15 лв. по сметката на САС;

  8. не е осъществена епроцедура по чл. 276, ал.1 ГПК;

  Предвид изложеното в т. 4, т. 7 и т. 8 жалбата се явява нередовна и неадминистрирана, което налага връщане на преписката на СГС като администриращ съд за даване указания за изправяне на нередовностите и процедура по размяна на книжата.

  Водим от горното, председателят на трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА на Софийски градски съд преписката по частна касационна жалба вх. № 306512/15.04.2021 г. за даване на указания до касатора в определения му за целта срок да представи пред съда изложение на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване и документ за внесена по сметката на ВКС държавна такса от 15 лв., както и за осъществяване на процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК .

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари