Определение №164/19.04.2021 по дело №666/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 164

  София, 19.04.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на седми април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

  като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 666 по описа за 2021 г. приема следното:

  Производството е по реда на чл.288 във връзка с чл.280 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Х. А. И., Б. А. И. и Ф. А. Г. срещу въззивно решение № 276 от 07.12.2020 г. по в.гр.д.№ 441 от 2020 г. на Смолянския окръжен съд, гражданско отделение в частта му, с която са уважени предявените от Н. А. И. и Н. В. И. срещу Х. А. И., Б. А. И. и Ф. А. Г. субективно съединени искове с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за признаване правото на собственост на Н. А. И. и Н. В. И. за разликата над признатата с решението на Районен съд- Чепеларе 1/3 ид.ч. до признатата с решението на Смолянския окръжен съд 1/2 ид.ч. от следния недвижим имот: дворно място с площ от 601 кв.м, находящо се в [населено място], [улица], представляващо имот с идентификатор №......... по кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № 300-05-08 от 01.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

  В касационната жалба са изложени твърдения за недопустимост и неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон, нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.2 и т.3 ГПК.

  Като основания за допускане на касационното обжалване са посочени чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК и чл.280, ал.2 ГПК. В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторите твърдят, че обжалваното решение е недопустимо и очевидно неправилно. Във връзка със сочените основания по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК поставят следните въпроси:

  1. Допустимо ли е съобразно материално-правния режим на собственост и съсобственост, при спор за собственост за квотите на един имот, съображения за правото на собственост да се извеждат от неформална делба, съвладение и други подобни, след като няма писмени доказателства за извършване на делба, включително доброволна такава /писмена с нотариална заверка на подписите и съдържанието й/ или съдебна /осъществена в съответните две фази, с влезли в сила съдебни актове/ и въз основа на това да се определят идеални части от наследствен имот или това е недопустимо ? По този въпрос сочат основанието на чл.280, ал.1, т.3 ГПК.

  2. Допустимо и възможно ли е с гласни доказателствени средства, след като не е осъществена делба на наследствен имот по допустимите от закона ред, начин и процедура, без да са налице каквито и да е писмени документи и доказателства и без да е искана делба от решаващия съд, в съдебен процес по иска за собственост съдът на практика на извършва делба ? По този въпрос сочат основанието на чл.280, ал.1, т.1 ГПК.

  3. Допустимо ли е първоинстанционен съд, на който е отменено определение за прекратяване на делото в една част на спора, изпълнявайки указанията на отменителното определение на въззивния съд, изобщо да не коментира въпроса, който законът го е задължил да осъществи в последната част на първото изречение на чл.214, ал.1 ГПК, а именно дали исканото изменение на иска е уместно с оглед защитата на ответника ? По този въпрос сочат основанието на чл.280, ал.1, т.1 ГПК.

  Посочват следната практика на ВКС, на която, според тях, обжалваното решение противоречи: т.2В от Тълкувателно решение № 4 от 14.03.2016 г. по тълк.д.№ 1 от 2014 г. на ОСГК на ВКС, Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк.д.№ 1 от 2009 г. на ОСГТК на ВКС, решение № 628 от 05.10.2010 г. по гр.д.№ 1684 от 2009 г. на ВКС, ГК, I г.о., решение № 106 от 01.03.2011 г. по гр.д.№ 1460 от 2009 г. на ВКС, ГК, IV г.о., решение № 66 от 08.07.2014 г. по търг.д.№ 1766 от 2013 г. на ВКС, ТК, II т.о., решение № 63 от 28.05.2011 г. по т.д.№ 490 от 2010 г. на ВКС, ТК, II т.о., решение № 17 от 07.02.2018 г. по т.д.№ 539 от 2017 г. на ВКС, ТК, II т.о. и решение № 1 от 27.03.2013 г. по гр.д.№

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари