*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №164

  София.26.03.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и втори март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

  ч.т.дело № 553/2021 година

  Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба с вх.№ 104784/26.11.2020 г., депозирана от „Агропродукт Стойкови” ЕООД, ЕИК[ЕИК], чрез управителя Д. С., срещу разпореждане от 29.10.2020 г. по в.т.д. № 1/2020 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е постановено издаване на изпълнителен лист в полза на „Агрозащита ГВ” ЕООД за сумата 81 671.40 лв., представляваща неплатена цена за доставена стока, ведно със законната лихва от 04.12.2018 г., въз основа на невлязлото в сила осъдително въззивно решение.

  В частната жалба се поддържат доводи за неправилност на разпореждането. Твърди се, че независимо от наличието на предвиденото в чл.404, т.1, пр.2 ГПК изпълнително основание, предварителното изпълнение на невлязлото в сила решение може да доведе до непоправими вреди за дружеството. Сочените негативни последици са основани на подробно развити доводи за материална и процесуална незаконосъобразност на решението на апелативния съд, с което е потвърдено неправилното решение на Окръжен съд – Ловеч. В частната жалба е формулирано и особено искане за спиране изпълнението на атакуваното разпореждане, на осн. чл.277 ГПК, и за спиране на изпълнението по образуваното изп.д.№474/2019 г. на ЧСИ В. П., на осн. чл.438 ГПК.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото, приема следното:

  Частната жалба е процесуално допустима – подадена е в срока по чл.407, ал.1 ГПК, срещу подлежащо на обжалване разпореждане на апелативен съд за издаване на изпълнителен лист, на основание чл.404, т.1, предл.второ ГПК.

  За да постанови атакуваното разпореждане, съдията-докладчик от Апелативен съд – Велико Търново е приел, че решението, въз основа на което се иска издаване на изпълнителен лист, е осъдително, на въззивен съд, удостоверява подлежащо на изпълнение вземане на ищеца „Агрозащита ГВ” ЕООД срещу „Агропродукт Стойкови” ЕООД. Изведен е извод, че е налице изпълнително основание по см. на чл.404, т.1, предл.второ ГПК.

  Разпореждането е валидно, процесуално допустимо и правилно. Апелативен съд – Велико Търново се е произнесъл по постъпилата от „Агрозащита ГВ” ЕООД молба с вх.№ 104644 от 28.10.2020 г. за издаване на изпълнителен лист, съобразно функционалната си компетентност по чл.405, ал.2, предл.трето ГПК. Съдията-докладчик правилно е констатирал, че актът, въз основа на който се иска издаване на изпълнителен лист, е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу ответното дружество /сега частен жалбоподател/. Безспорно, в случая е налице предвиденото в чл.404, т.1, предл.второ от ГПК изпълнително основание. Доводите в частната жалба за материална и процесуална незаконосъобразност на решението на апелативния съд и за евентуални съществени и непоправими вреди за жалбоподателя в резултат на допуснатото принудително изпълнение, вкл. и до неплатежоспособност на дружеството, са ирелевантни за производството по издаване на изпълнителен лист, т.к. те не попадат в обхвата на проверката по чл.406, ал.1 ГПК. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари