Определение №164/22.04.2021 по дело №1073/2021

  O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 164

  гр. София, 22.04.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на осми април, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател : ЕМИЛ ТОМОВ

  Членове : ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Николаева ч.гр.дело № 1073/2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2-ро ГПК.

  Образувано е по частна жалба вх. № 833/29.01.2021г. на Н. В. В. срещу определение № 7 от 15.01.2021г. по гр.д. № 3727/2020г. на ВКС, IV г.о., с което е оставена без разглеждане молба на жалбоподателката за отмяна на влязло в сила решение № 276 от 22.02.2010г. по гр.д. № 1068/2009г. на Пловдивския окръжен съд, с което наследодателят на жалбоподателката – В. Н. В. е осъден да заплати на Г. Б. П. и Д. К. П. сумата от 11 252. 64 лв. - обезщетение за лишаване от право на ползване на част от недвижим имот, собственост на ищците по делото, за периода: 16.04.2004г.-18.03.2009г..

  Жалбоподателката излага доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в непредоставена възможност за запознаване с мотивите на насрещната страна и неуказване на възможността да се представят доказателства. Моли атакуваното определение като неправилно да бъде отменено.

  Ответниците по частната жалба - Г. Б. П., Н. Д. П. и Н. Д. П. /последните двама като наследници на Д. К. П./, не подават отговор.

  Частната касационна жалба е подадена в срок, от надлежна страна, срещу преграждащ съдебен акт по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК, поради което е допустима.

  Разгледана по същество, тя е неоснователна.

  За да остави молбата за отмяна на жалбоподателката без разглеждане, в обжалваното определение съставът на ВКС, Четвърто гражданско отделение, е приел, че изложените в нея обстоятелства не са относими към фактическия състав на нито едно от визираните в чл. 303, ал. 1 ГПК основания за отмяна, вкл. това по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, на което страната се позовава, както и че молбата за отмяна е просрочена, тъй като е подадена след изтичане на тримесечния преклузивен срок, който тече от датата на влизане в сила на решението, чиято отмяна се иска, а именно от 18.10.2011г.. Счел е също, че молбата за отмяна съдържа оплаквания за неправилност на влязлото в сила решение, които не могат да бъдат обсъждани в настоящото произодство като извънреден способ за контрол върху влезли в сила съдебни решения.

  Атакуваното определение е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

  В подадената на 24.06.2020г. молба за отмяна на решение № 276 от 22.02.2010г. по гр.д. № 1068/2009г. на Пловдивския окръжен съд, Н. В. В. излага твърдения за неправилност на съдебното решение, както и за нищожност на заповедта за изпълнение и издадения изпълнителен лист, развивайки доводи за нарушени процесуални норми, които посочва. Констатирайки, че при такова съдържание молбата за отмяна е нередовна поради липса на точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна, съдията -докладчик по гр.д. № 3727/2020г. по описа на ВКС, IV г.о. с разпореждане от 22.12.2020г. е указал на молителката в едноседмичен срок от съобщението да посочи кое от основанията по чл. 303, ал. 1 ГПК поддържа, като изложи конкретни факти, в противен случай ще бъдат приложени последиците на т. 10 ТР №7/2014г. на ОСГТК на ВКС – молбата ще бъде оставена без разглеждане. В изпълнение в срок на разпореждането, с молба от 11.01.2021г., В. уточнява, че се позовава на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК – нови обстоятелства или нови писмени доказателства. По същество излага съображения, с които оспорва правото на собственост на Г. Б. П. - ищца по делото, отмяната на решението по което иска, като придобито по давност, с твърдения за извършена от праводателя й документна измама, във връзка с което, лично молителката била подала сигнал до районна прокуратура срещу Г. П. за подбудителство към документна измама, като производството по сигнала било прекратено, но обжалването на прекратяването е висящо. Поддържа още, че било водено наказателно производство за измама и срещу праводателя на ищцата, прекратено поради неговата смърт, като данни за деянието се съдържали в постановление на прокуратурата, актове на ПК- [населено място], в жалби на гражданите до 44-то НС, МРРБ, Кмета на [община] и Директора на ОбСЗ

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари