Определение №163/31.05.2021 по дело №637/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №163

  София, 31.05.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Декова гражданско дело № 637 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е образувано по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД, подадена чрез адв.Л., срещу въззивно решение от 05.11.2020 г. по в.гр. д. № 1393/2020 г. на Варненски окръжен съд, с което е потвърдено решение от 26.03.2020г. по гр.д.№15987/2019г. на Варненски районен съд за уважаване на предявения от Л. Щ. А. срещу „Енерго – Про Продажби“ АД иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК. Касаторът претендира разноски. Не е постъпил отговор на касационната жалба.

  С молба вх.№4434/26.05.2021г., подадена чрез процесуален представител адв.В. Г., ищецът Л. Щ. А. е направила частичен отказ от иск по реда на чл. 233 ГПК за сумата от 1 460лв. и е поискала да бъде прекратено касационното производство, предвид висящността на производството след частичния отказ от спорното право по иск по чл. 124, ал. 1 ГПК с цена 4 998.39 лв. Направил е евентуално възражение по чл.78, ал.5 ГПК.

  Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение намира искането за процесуално допустимо, като направено от страна в процеса, която е активно легитимирана да предяви молба по чл. 233 ГПК и да упражни правото си по тази разпоредба във всяко положение на делото, чрез упълномощения от нея адвокат по делото, снабден с изрично пълномощно за отказ от иска /лист 14 от първоинстанционното производство/. Приложението на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК е правна последица от предявяването на посоченото искане по чл. 233 ГПК, което може да се направи във всяко положение на делото.

  С оглед на гореизложеното, настоящият състав на ВКС намира, че са налице предпоставките на чл. 233 ГПК за частичен отказ от иска по чл.124, ал. 1 ГПК до размер на сумата 1 460лв., т.е. за размера над 4 998.39лв. до предявения размер от 6458.39лв., поради което обжалваното въззивно решение следва да бъде обезсилено в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение за уважаване на предявения иск по чл.124, ал.1 ГПК за размера над 4 998.39 лв. до предявения размер от 6458.39лв. и производството по иска в тази част следва да бъде прекратено.

  Предвид висящността на производството след частичния отказ от спорното право по иск по чл. 124, ал. 1 ГПК с цена 4 998.39 лв., спорът е по иск с цена под 5000 лв., поради което въззивното решение е необжалваемо, предвид ограничението по чл.280, ал.3, т.1 ГПК и следва да бъде прекратено като процесуално недопустимо.

  По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОБЕЗСИЛВА на основание чл.233 ГПК въззивно решение от 05.11.2020 г. по в.гр. д. № 1393/2020 г. на Варненски окръжен съд, в частта, с която е потвърдено решение от 26.03.2020г. по гр.д.№15987/2019г. на Варненски районен съд за уважаване на предявения от Л. Щ. А. срещу „Енерго – Про Продажби“ АД иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за признаване за установено в отношенията между страните, че Л. Щ. А. не дължи на „Енерго – Про Продажби“ АД сумата за размера над 4 998.39 лв. до предявения размер от 6458.39лв.от корекция по силата на договор за продажба на електроенергия за потребена в описан обект в [населено място], клиентски № [ЕГН], абонатен № [ЕГН] през периода 08.02017г. до 07.09.2018г., за която е издадена фактура № [ЕГН]/30.08.2019г. и ПРЕКРАТЯВА производството по предявения иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК в тази част.

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД срещу въззивно решение от 05.11.2020 г. по в.гр. д. № 1393/2020 г. на Варненски окръжен съд, в частта, с която е потвърдено решение от 26.03.2020г. по гр.д.№15987/2019г. на Варненски районен съд за уважаване на предявения от Л. Щ. А. срещу „Енерго – Про Продажби“ АД иск с правно основание чл.124, ал.1

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари