*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 162

  гр.София, 20.04.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия в закрито заседание в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЧЛЕНОВЕ : ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева ч. т. д. № 841 по описа за 2022 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.

  Образувано е по молба на „Застрахователно Акционерно Дружество ОЗК Застраховане“ АД за спиране изпълнението на невлязло в сила въззивно решение № 112/08.03.2022 г. по в. т. д. № 27/2022 г. на Апелативен съд П., с което е потвърдено решение № 260 110/15.10.2021 г. по т. д. № 119/2020 г. на Окръжен съд Хасково в частта, с която молителят е осъден да заплати на Ж. Т. М. /заместен в процеса от своите наследници/ и П. И. М. обезщетение от по 21 000 лв. за причинени от смъртта на техния внук Ж. Т. Ж. неимуществени вреди.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, за да се произнесе по искането с правно основание чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК, съобрази следното:

  Видно е от представените по делото доказателства и извършена счетоводна справка, че по специалната набирателна сметка на ВКС молителят в настоящото производство е депозирал обезпечение в размер на 32 000 лв. /тридесет и две хиляди лева/, съответстващо на обжалвания осъдителен диспозитив на решението, постановено от Апелативен съд П..

  Подадената от „Застрахователно Акционерно Дружество ОЗК Застраховане“ АД касационна жалба, съдържаща искане за отмяна на атакуваното въззивно решение № 112/08.03.2022 г. по в. т. д. № 27/2022 г. на Апелативен съд П., отговаря на изискванията за редовност – подадена е в законоустановения едномесечен срок от редовно упълномощен процесуален представител по смисъла на чл. 284, ал. 2 ГПК, придружена е от изложение на основания за допускане на касационно обжалване по чл.280 ГПК, както и от документ за внесена по сметка на ВКС дължима държавна такса в размер 30 лева.

  Настоящият състав на съда счита, че са налице условията по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК за уважаване на подадената от „Застрахователно Акционерно Дружество ОЗК Застраховане“ АД молба.

  Така мотивиран, Върховният касационен съд, Търговска колегия

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на невлязло в сила въззивно решение № 112/08.03.2022 г. по в. т. д. № 27/2022 г. на Апелативен съд П., с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари