Определение №162/16.04.2021 по дело №3322/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 3322/2020 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от С. Ф. Г. чрез неговия пълномощник адв. И. П. срещу въззивно решение № 253 от 07.08.2020 г. по в.гр.д. № 417/2020 г. на Окръжен съд Пазарджик. В жалбата са наведени доводи за недопустимост на обжалвания съдебен акт в частта, с която след отмяна на първоинстанционното решение въззивният съд е отхвърлил предявения от жалбоподателя иск с правно основание чл. 109 ЗС против ответницата К. А., като поддържа, че в тази част първоинстанционното решение е влязло в сила.

На следващо място сочи, че в останалата част въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с обсъждане на доказателствата по делото, което е довело до необоснованост на извода за липса на причинно-следствена връзка между поведението /бездействието/ на ответниците и съществуващия теч в санитарното помещение на ищеца, създаващ пречки за пълноценното използване на жилището му.

Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване в частта, с която е отхвърлен предявеният против К. Й. А. иск с правно основание чл. 109 ЗС за проверка на допустимостта на решението в тази му част, а в частта, с която е отхвърлен предявеният иск с правно основание против ответницата С. П. И.-на основание чл. 280, ал.3, пр.3 ГПК-поради очевидна неправилност, или на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК като постановено в противоречие с практиката на ВКС по въпросите длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички представени в първоинстанционното производство доказателства относно спорните факти и представлява ли нарушението на строителните правила или санитарно-хигиенните правила и норми действие, което засяга ползването на вещта повече от обичайното и е предпоставка за уважаване на иск с правно основание чл. 109 ЗС.

В писмен отговор на касационната жалба ответницата по касация С. И. чрез своя процесуален представител изразява становище, че не са налице сочените от жалбоподателя основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение в частта, с която е отхвърлен предявеният против нея иск по чл. 109 ЗС.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

С решение № 235 от 19.02.2020 г. по гр.д. № 2236/2019 г. на Районен съд-Пазарджик е уважен предявеният от С. Ф. Г. против К. Й. А. и С. П. И. иск с правно основание чл. 109 ЗС, като ответниците са осъдени да преустановят бездействието си и да извършат ремонт на канализационните и водопроводните тръби в собствените си апартаменти, съответно апартамент № 14 на втория етаж и апартамент № 17 на третия етаж в жилищната сграда, находяща се в [населено място], [улица], с неизправността на които ограничават правото на ищеца да ползва собствения си обект, представляващ апартамент № ... на първи етаж в същата сграда.

Първоинстанционното решение е обжалвано с въззивна жалба само от ответницата С. П. И.. С решение № 253 от 07.08.2020 г. по в.гр.д. № 417/2020 г. на Пазарджишкия окръжен съд то е отменено изцяло, и вместо него е постановено друго, с което предявените от С. Г. искове с правно основание чл. 109 ЗС са отхвърлени както по отношение на жалбоподателката И., така и по отношение на необжалвалата ответница А..

Предвид изложеното, настоящият състав намира, че в частта, с която е отхвърлен предявеният иск с

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари