Разпореждане №162/27.09.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 162

  гр. София, 27.09.2021 година

  Мина Топузова – председател на първо наказателно отделение във Върховен касационен съд, като разгледах администрираното от Софийски районен съд /СРС/ искане /заявление/ с вх. № 21044902/2021г. ведно с н.а.х.д. № 14975/2019г. на СРС на Б. Б. Б. и постъпило с вх.№ 606081 от 24.09.2021 г. по описа на ВКС,

  установих:

  Подаденото искане до Върховния касационен съд, постъпва за втори път като първоначално е получено на електронната поща на служба „Регистратура“ на съда ([електронна поща]) на 03.09.2021г. по вх.№66647/2021г., без да бъде окомплектовано с делото. Настоящото искане е същото /по вх.№ 21044902/2021г. на СРС/, което е постъпило преди това във ВКС, но този път е заедно с цялото административно наказателно производство и отново е за възобновяване („отмяна“) на н.а.х.д. №14975/2019 г. по описа на Софийски районен съд, наказателно отделение – 131-ви състав, по което е постановено решение № 30096/17.01.2020 г. Решението на СРС е потвърдено с решение № 491 от 23.07.2020 г., постановено по в.а.н.д. № 2208/2020 г. по описа на Софийски градски съд, наказателно отделение – 12-ти въззивен състав.

  С разпореждане от 07.09.2021г. Върховния касационен съд изчерпателно е дал отговор на молителката, че искането е процесуално недопустимо за разглеждане пред касационната инстанция. Отново следва да се разясни, че съгласно специалната по отношение на чл. 420, ал.2 от НПК разпоредба на чл. 380 НПК предложението за възобновяване на делото, протекло по реда на глава двадесет и осма от НПК, какъвто е настоящия случай се прави от съответния апелативен прокурор и се разглежда от съответния апелативен съд по реда и в сроковете, определени в Закона за административните нарушения и наказания (чл. чл. 70 - 73 от ЗАНН).

  С оглед на гореизложеното,

  РАЗПОРЕЖДАМ:

  Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд, по реда на глава тридесет и трета от НПК, за възобновяване на н.а.х.д. № 14975/2019 г. по описа на Софийски районен съд.

  Делото ведно с молбата /заявление/ да се върнат на Софийски районен съд.

  Препис от настоящото разпореждане и разпореждане от 07.09.2021г. по вх.№66647/2021г., да се изпратят на искателя Б. Б. Б. за сведение.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

  / МИНА ТОПУЗОВА/

  м.л.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари