Определение №161/16.04.2021 по дело №1042/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Има ли значение за произнасянето по иск за собственост върху реална част от имот по отменена регулация, попадаща в съседен имот по действащата регулация и при граница по действащия регулационен план, съвпадаща с границата по кадастралната карта, съобразяването на следните обстоятелства: момента на завземане на процесната реална част, както и момента (и факта) на приложение на регулационните планове?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на осми април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Маргарита Соколова

ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

при секретар като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело № 1042 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх.№281091/30.10.2020г., подадена от Д. Г. С. от [населено място], чрез процесуалния ѝ представител адв.В. И. Г. от САК, срещу решение №260144, постановено на 23.09.2020г. от Софийски градски съд, II-д въззивен състав по в.гр.д.№14859/2019г., потвърждаващо решението на първоинстанционния съд, с което е признато за установено на основание чл.108 ЗС в отношенията между Л. А. К., Г. Д. Д., А. Г. Г. и Д. Г. С., че Л. А. К. е собственик на поземлен имот с площ от 25 кв.м., представляващ реална част от ПИ с идентификатор ........ по действащите в момента КККР, одобрени със заповед № РД-18-9 от 16.01.2012г. на изпълнителния директор на АГГК, заключена между точки 1, 2, 3, 4 и 1 на комбинираната скица за пълна и частична идентичност, издадена през месец юни, 2108г. от „Г.“ О. – [населено място], като реалната част с площ от 25 кв.м. от ПИ с идентификатор .......... е идентична с част от парцел .... от кв.... по плана на [населено място]-София, одобрен със заповед №270 от 11.10.1965г., както и с част от парцел (УПИ) .......... от кв..... по регулационния план на [населено място]-София, одобрен със заповед № РД-16-076 от 09.04.1990г. и Г. Д. Д., А. Г. Г. и Д. Г. С. са осъдени да предадат владението върху посочената реална част с площ от 25 кв.м. от ПИ с идентификатор .......... по действащата КККР, одобрени със заповед № РД-18-9 от 16.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК; на основание чл.537 ГПК констативен н.а. №...., том ...., рег.№........, дело №......... от 17.03.2003г. на нотариус Р. Р., с рег.№........ в регистъра на Нотариалната камара, вписан с акт №......., том ...., дело №........../2003г., вх.рег.№.........от 17.03.2003г. на Службата по вписванията – [населено място], с който Г. Д. Д. и съпругата му Ц. Д. Д. са признати за собственици въз основа на наследство, строителство и покупко-продажба на УПИ .......... в кв.... по плана на [населено място], район „Нови Искър“, [населено място], е отменен в частта на притежаваната от Л. А. К. реална част от 25 кв.м.; признато е за установено на основание чл.54, ал.2 ЗКИР в отношенията между Л. А. К., Г. Д. Д., А. Г. Г. и Д. Г. С., че към момента на одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], район „Нови Искър“, [населено място] със заповед №РД-18-9 от 16.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, Л. А. К. е собственик на поземлен имот с площ от 25 кв.м., представляващ реална част от ПИ с идентификатор .......... по действащите в момента КККР, одобрени със заповед № РД-18-9 от 16.01.2012г. на изпълнителния директор на АГГК, заключена между точки 1, 2, 3, 4 и 1 на комбинираната скица за пълна и частична идентичност, издадена през месец юни, 2108г. от „Г.“ О. – [населено място], като реалната част с площ от 25 кв.м. от ПИ с идентификатор ........... е идентична с част от парцел .......... от кв.... по плана на [населено място]-София, одобрен със заповед

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари