Определение №160/15.04.2021 по дело №3534/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно елементите от фактическия състав на придобивната давност по чл. 79, ал. 1 ЗС и допълнителните признаци на владението.

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на десети февруари, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като изслуша докладваното от съдия Първанова гр.дело № 3534/2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Р. Б. В., [населено място], чрез процесуалния му представител адвокат Е. В., срещу въззивно решение №153/2020г. по гр. дело № 76/2020г. на Окръжен съд - Смолян.

В приложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са изложени твърдения за постановяване в решението по материалноправни и процесуалноправни въпроси, които са решени в противоречие с практиката на ВКС – основание за допускане касационно обжалване на решението по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Първата група въпроси се свеждат до прилагане разпоредбите на чл.69 ЗС, чл.84 ЗС и чл.116 ЗЗД, а именно : 1.Подаването на жалби за незаконно строителство в имота, представлява ли действие, водещо до прекъсване или спиране на придобивната давност; 2.Подаването на жалби за незаконно строителство представлява ли обезпокояване на владението.Прилагат се решения на ВКС, постановени по реда на чл.290 ГПК, с твърдение, че обжалваното им противоречи по поставените въпроси. Втората група въпроси са процесуалноправни и касаят дейността на въззивната инстанция, а именно : 1.Може ли въззивният съд да се произнася по основания за неправилност на обжалваното решение, извън посочените във въззивната жалба, когато не се касае за прилагане на материалноправна норма; 2.Как трябва въззивният съд да процедира, когато във въззивната жалба се твърди единствено, че първоинстанционното решение не се основава на събраните доказателства; 3.Недопустимо ли е въззивното решение, когато дава защита на субективното право извън рамките на въззивната жалба. Сочи се противоречие с ТР№1/2013г., ОСГТК, ВКС и решения на ВКС, постановени по реда на чл.290 ГПК.

Ответникът по касационната жалба С. А. Т., [населено място], не изразява становище.

Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд, в срока по чл. 283 ГПК и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е процесуално допустима.

Мотиви

При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г.о. констатира следното:

С обжалваното решение е отменено решение №12/2020г. по гр.д.№165/2019г. на РС-Златоград и е постановено друго, с което е отхвърлен предявеният от Р. В. срещу С. Т. иск по чл.124,ал.1 ГПК за признаване за установено, че ищецът е собственик на имот №* по картата на възстановената собственост на [населено място] с площ 11,922 дка – нива, на основание придобивна давност.

Въззивният съд е приел,че по делото не се спори относно факта, че процесният имот е бил внесен в ТКЗС и е реституиран с решение № 1070/06.04.1999г. на ПК-Неделино, влязло в сила на 15.05.2004г., в полза на ответника С. Т.. Правото на собственост е възстановено в реални граници -върху поземлен имот № * по картата на възстановената собственост на землището на [населено място] с площ 11,927 дка с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността „Б.“ при описаните граници. Ищецът Р. В. е наследник – внук на М. Т. М., поч.1991г. Въззивният съд се е позовал на практиката на ВКС и е приел, че когато реституцията по ЗСПЗЗ е приключила след влизане в сила на чл.5,ал.2 ЗВСОНИ /22.11.1997г./, според който изтеклата придобивна давност за имоти, собствеността върху които се възстановява по ЗСПЗЗ, не се зачита и започва да тече нова от влизане в сила на закона, то началният момент, от който може да тече придобивна давност върху земеделския имот, е възстановяването на собствеността. Разпоредбата брани правата

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари