Определение №159/08.04.2022 по дело №5009/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 159

  София, 08.04.2022 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 5009 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№18442/17.09.2021г., подадена от З. Д. Р. от [населено място], чрез процесуалния му представител адв.В. С. от АК-В., срещу решение № 1375, постановено на 04.08.2021г. от Варненския окръжен съд, ГО по в.гр.д.№19/2021г., потвърждаващо решенето на първоинстанционния съд, с което е прието за установено по отношение на З. Д. Р., че „Сий Сайд“ ЕООД е собственик на реална част с площ от 252 кв.м., намираща се изцяло в границите на поземлен имот с идентификатор ...........по КККР на [населено място], целият с площ от 21704 кв.м. (по скица – 21702 кв.м.), очертана в зелен цвят и заключена между точки А, Б, В, Г, Д и Е на комбинирана скица към заключението на съдебно-техническата експертиза, изготвена от инж.Р. П. по гр.д.№2207/2018г. на РС-Варна, приподписана от съда и съставляваща неразделна част от решението, въз основа на договор за покупко-продажба от 04.08.2009г., обективиран в н.а.№...., том ...., дело №..../2009г. и З. Д. Р. е осъден да предаде на „Сий Сайд“ ЕООД владението върху тази реална част, както и да заплати на „Сий Сайд“ ЕООД сумата от 3000лв., представляваща обезщетение за лишаване от ползването на процесната реална част за периода от 14.02.2013г. до 13.02.2018г.

  Касаторът поддържа, че са налице основания за допускане на въззивното решение до касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК. Твърди, че в противоречие с императивни правни норми съдът е приел, че процесният имот е бил гора, въпреки, че територията е урбанизирана още от 1937г.; че за гора се издавал акт за държавна собственост, въпреки че липсва акт за обявяването ѝ за гора, респ. че липсва решение на ОСЗГ; че въобще имотът бил държавна собственост, въпреки че липсва каквото и да е основание освен, че Х. щял да прави процедура по чл. 14 ЗГ; че при одобрена КККР скици могат да се издават от държавно горско стопанство и от ОСЗГ; че вписването на актове с такива скици в СВ-В. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари