Определение №159/10.03.2021 по дело №3262/2020

Спорът е разрешен с Решение №60141/02.07.2021 по дело №3262/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали въззивният съд е длъжен да обсъди всички доводи и възражения на страните?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи януари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Симеон Чаначев

Членове:
Александър Цонев, Филип Владимиров

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 3262/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

История на спора

Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по касационна жалба на ответника по делото “Енерго- Про Продажби”АД срещу решение №260143/17.07.20г., постановено по в.гр.д. 489/20г. на ОС гр. Варна, с което е уважен отрицателният установителен иск на М. Г. С., че не дължи сумата от 6470,62лв. за доставена и потребена ел.енергия за периода от 25.07.2017г. до 24.07.2018г. по партида с кл.№ [ЕГН], аб.№ [ЕГН] за обект на потребление в [населено място],[жк], [жилищен адрес].

Мотиви

В жалбата се твърди, че съдът не се е произнесъл по възражението на дружеството, че дължимата сума е за реално потребена и неотчетена ел.енергия, поради което в изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК се иска допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по следния въпрос: длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства, доводи и възражения на страните.

В срока за отговор ищцата е възразила, че делото е търговско, поради което касационната жалба е недопустима на основание чл. 280, ал.3 ГПК. По същество се възразява, че дружеството не е доказало, че сумата се дължи за реално доставена и потребена ел.енергия.

Въззивният съд е уважил иска с решаващи мотиви, че дружеството ответник няма право на корекционна процедура заради отмяната на чл.41-44 ПИКЕЕ (2013г.), както и заради липса на виновно поведение на ищцата. В същото време обаче липсват мотиви по възражението на ответника, че дължимата сума е заради реално потребена и неотчетена ел.енергия, която сума се дължи на общо основание по чл. 183 ЗЗД, без да е необходимо установяване на виновно поведение на ищцата.

Касационен въпрос

ВКС, състав на ІІІ ГО намира, че са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса дали въззивният съд е длъжен да обсъди всички доказателства, доводи и възражения на страните, защото възражението на ответното дружество, че се касае за доставена и реално потребена ел.енергия е относимо към спора, доколкото сумата ще е дължима и без установяване на виновна намеса на потребителя върху средството за търговско измерване. А в случай, че за установяване на факта за реално доставено и потребено количество ел.енергия са необходими специални знания, въззивният съд има правомощие да назначи съдебна експертиза.

Възражението на ищцата, че делото е търговско е неоснователно, предвид нормата на чл. 113, изр.2 ГПК, въведена с ДВ бр.100/19г., която се прилага и за висящите дела, доколкото за нея не е предвидена преходна разпоредба.

Диспозитив

Воден от горното, състав на ВКС ІІІ ГО

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА касационно обжалване на решение№260143/17.07.20г., постановено по в.гр.д. 489/20г. на ОС гр. Варна.

Указва на касатора в 1- седмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена д.т. в размер на 129, 41лв. по сметка на ВКС, иначе касационното производство ще бъде прекратено.

Делото да се докладва за насрочване, след представяне на документ за платена такса.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в


Цитирани норми и термини

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари