Определение №158/08.04.2022 по дело №4981/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  14

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 158

  София, 08.04.2022 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 4981 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№8945/27.09.2021г., подадена от „Брилянт 38“ ЕООД, чрез процесуалните му представители адв.С. Н. К. и адв.С. Е. И., двете от АК-Благоевград, срещу решение № 355, постановено на 05.08.2021г. от Окръжен съд – Благоевград, Четвърти въззивен граждански състав по в.гр.д.№1221/2020г., потвърждаващо решенето на първоинстанционния съд, с което е признато за установено на основание чл. 54, ал. 2 ЗКИР по отношение на „Брилянт 38“ ЕООД, че „Сандански мол“ ООД е собственик на основание правна сделка – договор за покупко-продажба, оформен с н.а. №...., том ...., рег.№..., дело №.../15.08.2008г., на следния недвижим имот: „Външно електрозахранване с кабели 20 kV и трафопост 20/0.4 kVA – 2x800 kVa“ за захранване на жилищни сгради с магазини в УПИ .........., .........., ..........., кв...........по плана на [населено място], със застроена площ от 24.84 кв.м. и дължина на трасето 60 линейни метра, трафопост с масивна конструкция, функционално състоящ се от три отсека: отсек средно напрежение (килии вход/изход, охрана трафо), отсек ниско напрежение, отсек трансформатор, който обект е построен в югоизточната част на УПИ .........., ..........., ............, кв...........по плана на [населено място] , с площ на целия имот от 4074.32 кв.м., който имот съгласно заповед №18-6317/28.08.2017г. на началника на С.-гр.Благоевград за проект за изменение на КККР е обособен като самостоятелен обект с проектен идентификатор ............., и който е онагледен в комбинираната скица на вещото лице – приложение №9 към съдебно-техническата експертиза, която е неразделна част от настоящето решение (л. 281 от първоинстанционното дело), където в блед жълт цвят са показани границите на имота по архитектурен проект за преустройство, одобрен от главния архитект на [община] под №52/04.03.2008г., а с червени линии и надписи са показани размерите му според този проект, и който имот погрешно е заснет към самостоятелен обект с идентификатор .............по действащата кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-80/11.11.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, изменени със заповед №КД-14-01-620/25.10.2011г. на началника на С.-Благоевград.

  Касаторът поддържа, че са налице ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари