*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 157

  Гр.София, 20.04.2022г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети април през две хиляди двадесет и втора година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  при участието на секретаря ..., като разгледа докладваното от съдията Русева ч.г.д. N.1198 по описа за 2022г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

  С определение №.51/11.02.22 по г.д.№.3758/2021 на ВКС, ІІІ ГО, молба вх.№.68267/1.11.21 на Държавата, представлявана от Министъра на финансите, за изменение по реда на чл.248 ГПК на постановеното по делото определение №.60370/26.10.21, е оставена без разглеждане като недопустима поради непредставяне на списък с разноски съобразно чл.80 ГПК.

  Постъпила е частна жалба от Държавата, представлявана от Министъра на финансите, в която се твърди, че определението е незаконосъобразно, и се иска неговата отмяна.

  Частната жалба е процесуално допустима - подадена е в законоустано вения срок, от страна в процеса, имаща право и интерес от обжалване, и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество е неоснователна.

  С определение №.60370/26.10.21, чието изменение в частта за разноските се иска, по реда на чл.274 ал.3 ГПК не е допуснато касационно обжалване на въззивно определение, с което е потвърдено първоинстанционно такова. Съдът се е произнесъл по цялото искане за разноски; присъдил е 50лв. За да е допустимо разглеждане на претенция за изменение на така постановения съдебен акт, страната е следвало да приложи преди постановяването му списък с разноски по чл.80 ГПК. Представянето на същия е абсолютна процесуална предпоставка за развитие на производство по изменение на съдебния акт в частта му за разноските /т.9 ТР 6/6.11.13 по тълк.д.№.6/2012, ОСГТК/. В случая жалбоподателят не е представил такъв и правилно и законосъобразно искането му за изменените на определението в частта за разноските по реда на чл.248 ГПК е оставено без разглеждане. Не се касае за хипотеза на допълване /чл.248 ал.1 пр.1 ГПК/, а цитираната практика е неотносима към конкретния случай. Следва да се посочи и, че в обсъжданата хипотеза по реда на чл.274 ал.3 ГПК е постановено недопускане до касация, а не допускане на такава и отмяна на атакувания пред ВКС въззивен акт – в който случай, предвид променения резултат, при надлежно заявени и основателни искания, в полза на страната, чиято жалба се уважава, се присъждат разноските за всички инстанции.

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари