Определение №157/24.03.2021 по дело №498/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 157

  гр. София,24.03.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и трети март през две хиляди и двадесет и първа година, в състав

  ЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  като изслуша докладваното Костадинка Недкова ч. т. д. N 498 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на „Енте Трейд” ЕООД, [населено място], против определение на председателя на Апелативен съд - Пловдив № 260166 от 30.12.2020г. по в. ч. т. д. № 773/2020г. на Апелативен съд - Пловдив, с което е оставена без разглеждане частната жалба на дружеството – вх. № 270731/26.11.2020г. срещу протоколно определение от 18.11.2020г. по т.д № 1011/ 2019г. на Окръжен съд – Пловдив, с което е оставена без уважение молба вх. № 266029/20.10.2020г., подадена от дружеството за отвод на съдията – докладчик, и е прекратено производството по в. ч. т. д. № 773/2020г. на Апелативен съд - Пловдив.

  Частният жалбоподател моли да бъде отменено атакуваното определение като неправилно, тъй като е постановено в противоречие с текста и смисъла на нормата на чл.634б, ал.3 ТЗ. Поддържа се, че стеснителното тълкуване на нормата противоречи на смисъла на закона и води до ограничаване на правата на страните в производството по несъстоятелност и до невъзможност да се защити правото на страните на безпристрастно разглеждане на съдебния спор и постановяване на обективен съдебен акт. Излагат се и съображение относно основателността на отвода.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на жалбоподателя, приема следното:

  За да остави без разглеждане частната жалба срещу отвода на съдията докладчик по образуваното по молба на кредитор по чл. 625 ТЗ дело, председателят на Апелативен съд – Пловдив е приел, че правилото на чл.634б ТЗ намира приложение само при открито производство по несъстоятелност /чл.634а ТЗ/, което е изрично посочено в заглавната част на разпоредбата, като в случая такова не е налице.

  Обжалваното определение е правилно.

  Направеното тълкуване на разпоредбата на чл. 634б, ал. 3 ТЗ е в съответствие със систематичното място на нормата в Глава четиридесета на ТЗ „Действие на решението за откриване на производство по несъстоятелност“ и със заглавието на чл. 634б ТЗ „Произнасяне на съда по молби при открито производство по несъстоятелност“, както и с целта на закона – въвежда на изключение от правилото на ГПК за необжалваемост на определението, с което се оставя без уважение молбата за отвод на съдията – докладчик, при откриване на производство по несъстоятелност с оглед универсалния характер на това производство, което се развива с участието на всички кредитори на длъжника, което обстоятелство обуславя и засилената защита на правото на страните да отведат съдията – докладчик чрез въвеждане на инстанционен контрол относно предпоставките за това. С оглед на това, в производството по разглеждане на молбата по чл. 625 ТЗ, предхождащо откриването на производството по несъстоятелност, субсидиарно приложение намират правилата на ГПК – чл.621 ТЗ, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари