Определение №157/31.05.2021 по дело №1448/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 157

  София, 31.05.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

  като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 1448 описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК.

  Образувано е по молбата на Л. Г. М., с адрес в [населено място], представляван от адв. И. Д., за отмяна на влязло в сила решение № 273 от 12 юли 2017 г., постановено по в.гр.д. № 359/2017 г. по описа на окръжния съд в гр. Плевен, с което е потвърдено решение № 457 от 14 март 2017 г., постановено по гр.д. № 6814/2016 г. по описа на районния съд в гр. Плевен, с което е признато за установено на основание чл. 422 ГПК, че М. дължи на „Топлофикация-Плевен“ АД сумата от 723,94 лева, от които 630,82 лева като стойност на незаплатена топлинна енергия, отдадена за сградна инсталация на етажна собственост, находяща се в [населено място], [улица], за периода 01.11.2013 г.-30.04.2016 г., и 93,12 лева - лихва за забава за периода 04.01.2014 г.-13.07.2016 г., за които е била издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК.

  В молбата за отмяна се поддържат основанията по чл. 303, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК с твърдение за наличие на новонастъпили обстоятелства и нови писмени доказателства, а именно – две влезли в сила съдебни решения, с които са отхвърлени исковете на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД по чл. 422 ГПК, вр. чл. 79 ЗЗД, срещу собственици на самостоятелни обекти в сградата, находяща се на [улица], тъй като е установено неправилно определяне на отопляемия обем на сградата чрез изключването на няколко самостоятелни обекта (търговските помещения, заемащи приземния етаж), рефлектирало върху неправилното определяне на количествата топлоенергия, отдадени от сградната инсталация. Сочи се, че решението, чиято отмяна се иска, противоречи на направените в представените към молбата за отмяна съдебни актове констатации относно неправилното определяне на общия отопляем обем. Към молбата са приложени решение по гр.д. № 4904/2018 г. по описа на районния съд в гр. Плевен, потвърдено с влязло в сила решение по в.гр.д. № 325/2019 г. по описа на окръжния съд в гр. Плевен; решение по гр.д. № 880/2019 г. по описа на районния съд в гр. Плевен, потвърдено с влязло в сила решение по в.гр.д. № 739/2020 г. по описа на окръжния съд в гр. Плевен; изготвеното по гр.д. № 2322/2020 г. по описа на районния съд в гр. Плевен заключение на съдебно-икономическата експертиза и протокол от открито съдебно по същото дело, с което е прието заключението.

  В срока за отговор насрещната страна „Топлофикация-Плевен“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, представлявано от изпълнителния директор Й. В., чрез юрк. Ц. В., излага становище за недопустимост и неоснователност на молбата за отмяна, тъй като твърденията на молителя имат отношение към правилността на влязлото в сила решение, а не към някое от основанията по чл. 303, ал. 1 ГПК.

  Третото лице помага „Нелбо“ АД не взема становище по молбата за отмяна.

  В атакуваното въззивното решение се приема, че ответникът дължи заплащането на топлинна енергия, отделена от сградната инсталация на жилищната сграда, в която се намира жилището на М.. Във връзка с възражението на М., че не са спазени изискванията на Наредба 16-334/2007 г., са изслушани заключенията на две съдебно-техническа експертизи – единична и тричленна, въз основа на които е прието за установено, че имотът на ответника се намира в топлофицирана сграда с два входа, с общо 90 апартамента, като отопляемият обем на сградата е 15646,55 куб.м.; че ответникът не ползва нито отопление, нито топла вода; че за процесния период индивидуалната сметка на ответника съдържа само задължение за сградна инсталация. От заключението се установява, че топломерът в абонатната станция е монтиран съгласно техническите изисквания на производителя и проверяван от лицензирани за това дружества; че отопляемият обем на имота е 166,530 куб.м., като делът на топлинната енергия за сградна инсталация на жилището

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари