Определение №157/25.03.2021 по дело №1113/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №157

  гр. София, 25.03.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 17 март , две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1113/20 г. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на Сдружение“ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЦИГАЙСКИ И МЕСТНИ ПОРОДИ ОВЦЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕИК[ЕИК] срещу решение №53/14.02.2020 г. по т.д. №380/2019 г. на Великотърновски апелативен съд, с което е потвърдено първоинстанционното решение № 61/19.07.2019 г. по т.д. № 90/18, на ОС-Ловеч, с което бил уважен искът на С. К. С. ЕГН: [ЕГН] срещу сдружението-касатор за отмяна по реда на чл.25 ал.4 ЗЮЛНЦ на решенията на общото събрание на ответното сдружение, проведено на 05.10.2018 г.за избор на нов член на Контролния съвет/КС/ и промени в Устава на сдружението . В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивното решение.

  В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване жалбоподателят сочи, че правните въпроси от значение за спора са решени в противоречие със задължителна практика на ВКС и са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото– основания за допускане до касация, съгласно чл.280 ал.1, т.1 и т.3 ГПК.

  Ответникът по касационната жалба в писмен отговор от страна на процесуалния си представител изразява становище за недопускане на касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като констатира, че решението е въззивно и искът е неоценяем намира, че касационната жалба е допустима , редовна и подадена в срок.

  За да постанови обжалваното решение, съставът на въззивния съд приема следното:

  По делото не е спорно обстоятелството, че ищецът е бил член на Сдружение „Организация за развъждане на цигайски и местни породи овце в РБългария”, както и председател на Контролния съвет, като уредбата на правата и задълженията на неговите членове е дадена в приложения по делото Устав. Съгласно чл. 12, т. 2 от Устава всеки член на организацията е длъжен да внася редовно членския си внос за селекционни услуги минимум на две вноски. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 годишният членски внос за физически лица е в размер на 10 лв. и от датата на сключване на договор за селекционна работа с организацията – по 1 лв. за всяка овца майка и дзвиска от основното стадо и се плащат след получаване на субсидията за селекционна дейност, на една или две вноски. При две вноски срокът е до 10-то число на м. юни, а втората – до 10-то число на м. декември. Съгласно чл. 13 от Устава членството се прекратява: с прекратяване дейността на организацията; с писмено заявление на отделния член, отправено до УС; със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на организацията; при изключване – осъществява се с решение на УС, утвърдено от ОС; поради спиране плащането на членския внос за селекционни ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари