Определение №156/31.05.2021 по дело №1505/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 156

  София, 31.05.2021 г.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на двадесет и пети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа докладваното от съдия А. Бонева гр. дело № 1505 по описа за 2021 г. взе предвид следното:

  Подадена е молба Й. Д. М. за отмяна на влезли в сила съдебни решения: на Софийски районен съд по гр.д. № 11533/2015 г. и на Софийски градски съд с № 2307/12.04.2018 г., по въззивно гр.д. № 274/2018 г.

  С влязло в сила решение е Х. В. М. е осъден да заплати на М. М. М. обезщетение за причинени й имуществени вреди в размер на 2350 лв., настъпили в резултат от неподдържането от страна на ответника на собствения му имот, находящ се в [населено място], [улица], ет. 1, вкл. и тавански етаж, на осн. чл. 50, вр. чл. 45 ЗЗД, както и да преустанови бездействието си по отношение на същия свой имот, като направи ремонт на канализацията и извърши ремонт на балкона си откъм вътрешния двор, на осн. чл. 109 ЗС.

  Молителката Й. М. поддържа, че е съпруга на ответника по иска Х. В. М.. Имотът, който съгласно решението е бил неподдържан, се притежава от двамата в режим на съпружеска имуществена общност. Й. М. счита, че поради изложеното е обвързана от силата на пресъдено нещо, формирана с решенията, чиято отмяна желае. Те са постановени без нейно участие по делата. Представя доказателства, че съпругът й Х. М. е починал и тя, заедно с дъщерята К. М. – М., са негови наследници по закон.

  Молбата е с правно осн. чл. 304 ГПК.

  Ответникът М. М. М. отговаря, че молбата за отмяна е подадена след предвидения в чл. 305 ГПК абсолютен едногодишен срок. В евентуалност счита, че молбата не покрива никое от посочените в чл. 303, ал. 1 ГПК основания, позоваването на ППВС 2/1977 г., т. 12, е неточно, защото решенията са постановени по облигационен иск, а не по вещен. Моли за присъждане на съдебноделоводните разноски за инстанцията.

  Съставът на Върховния касационен съд намира, че молбата за отмяна е подадена в срок – в тримесечен срок от узнаване на решението. В случая, предвид данните по делото, Й. М. е научила за постановеното решение при връчване на покана за доброволно изпълнение на 23.12.2020 г. и е сезирала съда на 09.02.2021 г. съгласно пощенско клеймо. В хипотезата на чл. 304 ГПК не е предвиден пределен едногодишен срок, считано от датата на влизане в сила на решението (чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК), какъвто е уреден само в посочените в чл. 305, ал. 1, т. 2 и 3 ГПК случаи.

  Съставът на Върховния касационен съд намира молбата за недопустима на друго основание - подадена е от лице, което не се явява необходим другар на ответника по иска, разгледан с решенията, предмет на това производство.

  Разгледани са два иска – един облигаторен и един негаторен.

  Не е ясно основанието, на което облигаторният иск е уважен. В мотивите е посочена разпоредбата на чл. 50 ЗЗД, а в диспозитива – същата норма, привързана към чл. 45 ЗЗД, както и, че вредите за ищцата по иска са настъпили от поведение на собственика на съседния й имот Х. М., изразяващи се в неподдържането му. В т. 13 от ПП № 17-1963 г. на ВС на РБ е изяснено, че е възможно вредите да настъпят в резултат едновременно на вещта, така и от виновното поведение на дадено лице и тогава отговорността се определя едновременно от две основания – чл. 50 и чл. 45, ал. 1 ЗЗД, но в случая това не следва от постановеното във въззивното решение. Отговорността по чл. 50 ЗЗД пък е за увреждане, последица от специфичните качества на дадена вещ, без връзка с действия или бездействия на лицата, които я ползват или на лицата, под чийто надзор е тя. Както е изяснено в Постановление № 4/1975 г. на Пленума на ВС, когато при ползването на дадена вещ не са допуснати нарушения на предписани или общоприети правила, и са произлезли вреди от вещта,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари